ArbetSam verkar för att arbetslivsmuseerna ska synas och höras

ArbetSam är Sveriges största museiförening med över 600 medlemsmuseer.
Vi stöttar, synliggör och ger utbildningar inom industrisamhällets kulturarv.

Om oss

Stadgar, styrelse m m

Bild: Frövifors Pappersbruksmuseum

Våra medlemmar

Museer, organisationer och enskilda

Bild: Världsarvet Grimeton

Bli medlem

Hitta ett medlemskap som passar

Bild: Repslagarbanan i Karlskrona

Nyheter

Klimatförändringarnas påverkan förvaltning arbetslivsmuseer

18 januari, 2023

Riksantikvarieämbetet har tagit fram en rapport om vad klimatförändringarna kan innebära för möjligheterna att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Rapporten visar att klimatförändringarna gör det svårare att bevara fornlämningar, byggnader och landskap. ArbetSam var en av organisationerna som intervjuades och med i rapporten finns arbetslivsmuseernas situation och perspektiv med. Rapporten är Riksantikvarieämbetets underlag till den…

Sveriges Museers rapport antal besök 2022

13 januari, 2023

Sveriges Museer har publicerat rapport över antal besök på sina…

Nyheter för arbetslivsmuseer – december

8 december, 2022

Sista nyhetsbrevet för i år är fullspäckat med information. Vi…

Kurskalender vår 2023 är klar

5 december, 2022

I vår erbjuder vi ett omfattande kursprogram; fysiska och digitala,…

Grattis Verket/Avesta art!

1 december, 2022

Wiki Loves Monuments 2022 - nationella tävlingen - är klar!…

Museidagar

Varje år arrangerar vi Museidagar i samband med årsmöte för medlemmar

Bild: Modellverkstaden

Nätverk

Genom samarbete blir vi klokare och starkare

Bild: Lessebo handpappersbruk

En skoldag på museum

Låt dina elever få uppleva en skoldag på ett arbetslivsmuseum

Bild: Motala verkstad

Årets Arbetslivsmuseum

Årets Arbetslivsmuseum 2022: Karmansbo Bruksmiljö

Finansieringsstöd

Vi erbjuder stöd i finansieringsfrågor

Bild: Visby hamnkran

Emaljskylt

Pryd ditt arbetslivsmuseum med ArbetSams emaljskylt