ArbetSam verkar för att arbetslivsmuseerna ska synas och höras

ArbetSam är Sveriges största museiförening med över 600 medlemsmuseer.
Vi stöttar, synliggör och ger utbildningar inom industrisamhällets kulturarv.

Om oss

Stadgar, styrelse m m

Bild: Frövifors Pappersbruksmuseum

Våra medlemmar

Museer, organisationer och enskilda

Bild: Grafiska Museet

Bli medlem

Hitta ett medlemskap som passar

Bild: Repslagarbanan i Karlskrona

Nyheter

VhN skrivelse angående paus i NAP

20 mars, 2023

Vattenhistoriskt Nätverk (VhN) har skickat en skrivelse till regeringskansliet angående paus i nationella planen för vatten. VhN har länge krävt ett moratorium beträffande den nationella planen för vatten (NAP). Att enbart skjuta fram processerna ett år löser dock inte problemen om inte analys och översyn ses ur ett helhetsperspektiv vad gäller vattenlandskapen och som en…

Nyheter för arbetslivsmuseer – mars

3 mars, 2023

Varje år utser Arbetets museums vänförening Årets Arbetsmyra. I år…

Låt museet dra nytta av ny tv-serie om Sveriges historia

3 februari, 2023

Hösten 2023 börjar serien Historien om Sverige, att sändas. Det…

European Heritage Days Stories 2023

2 februari, 2023

Inför de Europeiska kulturarvsdagarna kan du ansöka med en berättelse…

Nyheter för arbetslivsmuseer – februari

1 februari, 2023

Nu är det dags att samla in siffror för antal…

Museidagar

Varje år arrangerar vi Museidagar i samband med årsmöte för medlemmar

Bild: Modellverkstaden

Nätverk

Tillsammans blir vi klokare och starkare

Bild: Lessebo handpappersbruk

En skoldag på museum

Låt dina elever få uppleva en skoldag på ett arbetslivsmuseum

Bild: Motala verkstad

Årets Arbetslivsmuseum

Nominera och pristagare genom åren

Finansieringsstöd

Vi erbjuder stöd i finansieringsfrågor

Bild: Visby hamnkran

Emaljskylt

Pryd ditt arbetslivsmuseum med vår emaljskylt