ArbetSam verkar för att arbetslivsmuseerna ska synas och höras

ArbetSam är Sveriges största museiförening med över 600 medlemsmuseer.
Vi stöttar, synliggör och ger utbildningar inom industrisamhällets kulturarv.

Om oss

Stadgar, styrelse m m

Bild: Frövifors Pappersbruksmuseum

Våra medlemmar

Museer, organisationer och enskilda

Bild: Grafiska Museet

Bli medlem

Hitta ett medlemskap som passar

Bild: Repslagarbanan i Karlskrona

Nyheter

Yttrande förändring omprövning vattenkraft

16 maj, 2024

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) och Vattenhistoriskt Nätverk (VhN) är remissinstanser vid förändring i förordning som rör omprövningar av vattenverksamheter. Förändringen gäller förlängning av nuvarande paus. ArbetSam och VhN välkomnar att pausen gällande omprövningar av vattenkraften ytterligare förlängs. Vi uttrycker en önskan om ett moratorium beträffande nationella planen för vatten (NAP). Att enbart skjuta fram processerna ett…

Fördelning Fartygsstöd 2024

14 maj, 2024

Sjöhistoriska museet har i år fördelat ett extra generöst stöd…

Nyheter för arbetslivsmuseer – maj

6 maj, 2024

Sommarsäsongen står för dörren, se till att beställa Museiguide 2024…

Vattenhistoriskt Nätverk vårmöte 2024

29 april, 2024

Den 25 april träffades VhN på Arbetets museum. Nätverket finslipade…

Kulturarvsdagen 2024

25 april, 2024

15 maj öppnar anmälan för arrangemang till Kulturarvsdagen 2024. Tema…

Museidagar

Varje år arrangerar vi Museidagar i samband med årsmöte för medlemmar

Bild: Modellverkstaden

Nätverk

Tillsammans blir vi klokare och starkare

Bild: Lessebo handpappersbruk

En skoldag på museum

Låt dina elever få uppleva en skoldag på ett arbetslivsmuseum

Bild: Motala verkstad

Årets Arbetslivsmuseum

Nominera och pristagare genom åren

Finansieringsstöd

Vi erbjuder stöd i finansieringsfrågor

Bild: Visby hamnkran

Emaljskylt

Pryd ditt arbetslivsmuseum med vår emaljskylt