Bli medlem

Bild: Oxelösundsrummet

Bli medlem

Bli en del av Sveriges största museifamilj! Upplev gemenskapen och tillgången till ett omfattande nätverk som sträcker sig över hela landet. Vi har olika former av medlemskap; arbetslivsmuseum, organisation, förening, enskild medlem och stödmedlem.

För en ringa kostnad får du tillgång till ett omfattande nätverk, möjlighet att synas i Museiguide, delta på Museidagar och rådgivning. Dessutom bidrar du till att värna, utveckla och synliggöra industrisamhällets kulturarv.

Vad innebär medlemskap i ArbetSam?
– 20 % rabatt på kurser som ArbetSam anordnar
– möjlighet att medverka i Museiguide
– möjlighet att delta på Museidagar med årsmöte
– inbjudan till kurser och seminarier
– nyhetsbrev
– tillgång till nätverk
– tillgång till rådgivning och konsultation
– full access till alla dokument på www.arbetsam.com

Vad krävs för att kalla sin verksamhet för museum?
Ett museum ska ha en samling, vara öppet för allmänheten samt ha informationsmaterial.
Samling kan t ex vara föremål, ett fartyg, en gruva, en smedja, ett flygplan etc.
Öppettider kan t ex vara enligt överenskommelse, en tågtidtabell etc.

Former av medlemskap
1. Arbetslivsmuseum
Medlemskap gäller per museum/besöksmål. Medlemsavgift för museum är per arbetslivsmuseum oavsett förvaltarskap. Är ni en förening som förvaltar ett eller flera arbetslivsmuseer, gäller ett medlemskap per museum. I medlemsavgift för arbetslivsmuseum ingår möjlighet att medverka i Museiguide kostnadsfritt.

2. Förening/organisation
För er som inte har ett arbetslivsmuseum/besöksmål.

3. Enskild medlem
För dig som vill bli medlem som privatperson.

4. Stödmedlem
För de organisationer som önskar ge ett extra stöd att stötta ArbetSam.

5. Hedersmedlem
En hedersmedlem utses av ArbetSams styrelse. Hedersmedlemskap präglas av personer som under en längre tid har haft stort engagemang och varit av stor betydelse för ArbetSam.

Kostnad
950 kr/år för arbetslivsmuseum, förening och organisation
2 000 kr/år för stödmedlem
450 kr för enskild medlem

Ansök om att bli medlem
Arbetslivsmuseum
Organisations- eller föreningsmedlem
Enskild medlem
Stödmedlem

 

 

 

 

 

Vad krävs för att kalla sitt museum för arbetslivsmuseum?

Man ska känna igen sig i beskrivningen enligt förordningen 2002:644

Med arbetslivsmuseum avses sådan verksamhet som har till syfte att bevara och gestalta en arbetsplats kulturhistoriska värden, såväl fysiska som immateriella, inom privat eller offentlig sektor och är eller avses att bli tillgänglig för allmänheten.