Stödmedlemmar

Bild: Svarta bergen. Foto: Lovisa Almborg

Stödmedlemmar

Stödmedlemmar är medlemmar som stöttar organisationen ArbetSam lite extra. Alla som vill kan bli stödmedlem. En stödmedlemskap innebär att man betalar en högre medlemsavgift men har samma befogenheter som ett vanligt medlemskap. Stödet är oerhört värdefullt för ArbetSam. Stödmedlemskap kostar 2 000 kr/år.

Stödmedlemmar idag:
Arbetets museum
If Metall
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet (Pappers)
Statens försvarshistoriska museer (SFHM)