Medlemsutveckling

ArbetSam är Sveriges största museiförening med över 600 medlemsmuseer

Bild: Världsarvet Grimeton. Foto: Lovisa Almborg CC-BY

Medlemsutveckling

ArbetSam bildades 1998. Vid seminariet i Norrköping då ArbetSam bildades var det nog ingen som kunde ana att organisationen 20 år senare skulle ha över 600 medlemsmuseer. Arbetslivsmuseernas framväxt har mycket gemensamt med hembygdsföreningarna. För 100 år sedan levde vi i en kraftig industrialiseringsprocess. Många lämnade sina arbeten inom jordbruket för att söka sin lycka som industriarbetare. Som ett svar på detta, som uppfattades som en hot, skapades hembygdsrörelsen. 100 år senare är det industrisamhället som förändras. Produktionen flyttades till andra länder och automatisering och rationalisering gör att antalet industriarbetare minskar varje år. Kvar finns museer som berättar om industrisamhällets framväxt och kulturarv och många väljer att gå med i Sveriges största museiförening.

ArbetSam fortsätter att växa varje år. Nu har ArbetSam över 600 museer anslutna. Utöver museer har vi även organisations-/föreningsmedlemmar och enskilda medlemmar. Det är glädjande att antalet anslutna medlemmar ökar för varje år. Genom att vår representativitet ökar kan vi företräda våra medlemmar på ett ännu bättre sätt.

Det är medlemmarna som skapar ArbetSams utformning. Det är utifrån medlemmarnas behov och önskemål vi styr vilka frågor vi ska driva och vilka kurser vi ska anordna. Geografiskt återfinns medlemmarna över hela Sverige från norr till söder. Arbetslivsmuseerna finns överallt, i storstaden, i den mindre orten och glesbygden. Ofta på kulturhistoriskt intressanta platser. Arbetslivsmuseernas inriktningar sträcker sig över 41 olika verksamhetsområden.