Organisation- och föreningsmedlemmar

Bild: Borgquistska Hattmuseet. Foto: Lovisa Almborg

Organisations- och föreningsmedlemmar

ArbetSam har nationella, regionala och lokala organisations- och föreningsmedlemmar.

Stödmedlemmar
Stödmedlemmar stöttar ArbetSam lite extra genom att betala en högre medlemsavgift.
Arbetets museum
If Metall
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet (Pappers)
Statens försvarshistoriska museer (SFHM)

 

Övriga förenings-/organisationsmedlemmar
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB)
ArkivCentrum Örebro län
Automobilsällskapets ångvagnssektion
Ekomuseum Bergslagen
Industrihistoriska Föreningen i Nyköping
Föreningen Skånska möllor
GRAMUS (Sveriges grafiska museers samarbetsråd)
Järnvägshistoriska Riksförbundet (JHRF)
JärnvägsInfo Förlaget
Livs Region Öst
Museibanornas Riksorganisation (MRO)
NAV – Industrihistoria och arbetslivsmuseer i väst
Nyköpings hembygdsförening
Sandarne Kultur och Historiska förening (KULT)
Stenriket Malmön
Stiftelsen Skansen, kulturhistoriska avdelningen
Stiftelsen Skärgårdsbåten
Stiftelsen Örebro läns museum
StirlingVeteranerna
Svensk Flyghistorisk Förening (SFF)
Svensk PansarHistorisk Förening (SPHF)
Sveriges Segelfartygsförbund (SSF)
Sveriges Ångbåtsförening (SÅF)
Södermanlands hembygdsförbund
Varvs-och sjöfartshist. föreningen i Göta Älvdalen
Ångvolontärerna