Museimedlemmar

Bild och foto: Wetterlings Yxmedja

Museimedlemmar

ArbetSam har över 600 medlemsmuseer. Museerna återfinns över hela Sverige, i alla landskap. De finns i storstäder, på mindre orter och ute på landsbygden, ofta på kulturhistoriskt intressanta platser. Arbetslivsmuseerna sträcker sig över 41 olika verksamhetsområden. Du hittar dem alla i databasen.

LÄNK TILL DATABAS