Enskilda och hedersmedlemmar

Bild: Mekaniska Verkstaden på Skansen. Foto: Lovisa Almborg CC-BY

Enskild medlem

ArbetSam har ca 20 enskilda medlemmar.
För en industrihistoriker som jag finns det inget som är så inspirerande som att träffa medlemmar från ArbetSam på kurser och resor. Alla deras arbetslivsmuseer är ju liksom själva grunden till att det finns en industrihistoria bevarad och kunskapen som finns bland dem är en guldgruva för någon som jag” – säger Ida Dicksson, enskild medlem.

Hedersmedlem

2012 instiftades hedersmedlemskap. En medlem som på ett särskilt förtjänstfullt sätt har arbetat för och främjat föreningens syften under en längre tid kan av ArbetSams styrelse utses till hedersmedlem. Styrelsen äger rätt att återkalla ett hedersmedlemskap om det finns skäl för detta. Förslag på hedersmedlem ska inkomma skriftligen till  ArbetSam. En hedersmedlem har varken rättigheter eller skyldigheter gentemot ArbetSam. Utnämnande av hedersmedlemmar sker på årsmötet. 2022 har ArbetSam sex hedersmedlemmar.