Om oss

ArbetSam är en samlande resurs för Sveriges arbetslivsmuseer som verkar för att synliggöra, stötta och fortbilda

Bild: Litografiska Museet

Om ArbetSam

Utifrån ett underifrånperspektiv främjar och utvecklar ArbetSam bevarandet och gestaltandet av industrisamhällets kulturarv. I denna uppgift ingår att verka för en helhetssyn där arbetsliv, teknik, produktionsprocesser, sociala förhållanden, folkbildning, kultur samt fackligt och politiskt arbete tydliggörs. I centrum står arbetsplatser och andra historiska miljöer med anknytning till arbetet.

Arbetslivsmuseerna i Sverige är en stor del av kulturmiljöerna i landet från norr till söder. Det finns arbetslivsmuseer i över 40 olika kategorier som t. ex. bostäder, sjöfart och varv, hantverk, hälso- och sjukvård, utvinning av mineral, industri, bruk och många fler. Det kan vara gruvor, verkstäder, tryckeri, militärhistoriska museer, flyg, tåg, bränneri, glasbruk m. fl. De erbjuder levande museer där maskinerna fortfarande rullar, ofta på de platser där historien utspelade sig i spåren av industrisamhällets framväxt.

Arbetar för att:

  • stärka arbetslivsmuseernas identitet
  • skapa ett kontaktnät mellan medlemmarna
  • samordna arbetet i gemensamma frågor
  • sprida kännedom om arbetslivsmuseernas verksamhet
  • fördjupa kunskapen om det förgångna för ökad beredskap inför framtidsfrågorna

ArbetSam firade 20-årsjubileum 2018, men de ideella krafterna som arbetar för att bevara industrisamhällets kulturarv har verkat mycket längre. Genom ArbetSam fick arbetslivsmuseerna en egen röst som kunde nå politiker och myndigheter. ArbetSam och arbetslivsmuseerna har bidragit till att kulturarvet fått en mycket vidare tolkning, det är inte bara byggnader och maskiner utan också politiska, kulturella och sociala sammanhang.