Historik

Historik

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) bildades 20-21 mars 1998 på ett seminarium på Arbetets museum i Norrköping. Målet för seminariet var att bilda ett samarbetsråd, en nationell organisation för arbetslivsmuseer, Gräv-där-du-står verksamhet, studiecirklar, fackföreningar, arkivföreningar och andra föreningar, organisationer eller grupper som arbetade med industrisamhällets kulturarv. Seminariet arrangerades av Arbetets museum, Tekniska museet och Riksantikvarieämbetet.
ArbetSam firade 20-årsjubileum 2018, men de ideella krafterna som arbetar för att bevara industrisamhällets kulturarv har verkat mycket längre. Genom ArbetSam fick arbetslivsmuseerna en egen röst som kunde nå politiker och myndigheter. ArbetSam och arbetslivsmuseerna har bidragit till att kulturarvet fått en mycket vidare tolkning, det är inte bara byggnader och maskiner utan också politiska, kulturella och sociala sammanhang.

ArbetSam har tagit fram två jubileumsskrifter. Klicka på bilden för att ladda ner.

ArbetSam 10 år

 

 

ArbetSam 20 år