Styrelse

Styrelse

Bild: Förtroendevalda i ArbetSam, vid årsmöte 19 april 2024. Foto: Mikael Tiderman.
Från vänster: Helena Törnqvist, Janne Larsson, Lilian Edström, Erika Grann, Pia Åkesson, Jan-Erik Andersson, Björn Kaaling, Torsten Nilsson, Boris Prohorenko, Lars Granström, Mikael Parr, Örjan Sedin, Lovisa Almborg och Pia Enocson. Förtroendevalda som saknas på bilden: Sandra Bjärenberg, Hans Hellman, Katarina Kallings och Jan Klingberg.

ArbetSams styrelse består av representanter från medlemsmuseerna. Arbetslivsmuseerna finns spridda över hela landet och ArbetSam strävar efter att detta också avspeglas i styrelsens sammansättning. Styrelsen representerar olika verksamhetsområden vilket bidrar till både en kunskaps- och kompetensbredd. ArbetSam arbetar för att ha en jämn fördelning mellan män och kvinnor i styrelsen. Styrelsen har även två adjungerade; arbetslivsintendent på Arbetets museum samt verksamhetsledaren på ArbetSam.

Mikael Parr, ordförande
Motala motormuseum
NORRKÖPING
Telefon: 076-724 88 90
E-post: mikael.parr(a)outlook.com

Vad skulle museisverige vara utan alla eldsjälar, entusiaster och samlare? Och vad skulle arbetslivs- och industrihistoria vara utan autentiska miljöer och berättelser av människor som själva varit med? Det är viktigt att komma ihåg att i stort sett alla museer har tillkommit tack vare personer med ett brinnande intresse för sitt yrke, sin hembygd eller ett särskilt kunskapsområde. Själv så har jag jobbat i museibranschen i 42 år, varav 12 på Arbetets museum, som utställningschef och biträdande museidirektör. 2005 – 2018 var jag chef för Flygvapenmuseum i Linköping. Ett museum som, trots att det är statligt, har en aktiv frivilligverksamhet tack vare en vänförening (ÖFS) med många engagerade medlemmar.

Erika Grann, vice ordförande
Pythagoras Industrimuseum
NORRTÄLJE
Telefon: 0176-100 50, 073-140 97 75
E-post: erika(a)pythagorasmuseum.se

På de platser, som arbetslivsmuseerna idag förvaltar, ägde historien rum! Vad kan vara mer inspirerande än att få arbeta mitt i detta kulturarv? Här kan vi fortfarande känna lukterna från en tid som flytt, lyssna till ljuden, uppleva kylan vid maskinerna om vintern. Här arbetade kanske farfarsfar eller mormorsmor. Här kan vi förstå hur Sverige växte fram till det land det är idag. Därför är det viktigt att vi hjälps åt i det praktiska arbetet med att hitta rätt verktyg för att förvalta denna del av vår historia – hur vi på bästa sätt bevarar maskiner, arkivmaterial, kunskap och människornas egna berättelser. Då ger vi historien rum så att många, många kan ta del av den.

Jan-Erik Andersson, kassör
Centrum för Arbetarhistoria
TRELLEBORG
Telefon: 072-211 20 99
E-post: janerikl.andersson(a)gmail.com

När jag gick i skolan var historia det ämne som jag tyckte var mest ointressant. Jag har med åren förstått varför, det handlade bara om kungarna och inte om folket. Efter många år i arbetslivet och politiken har jag insett värdet av att bevara arbetarrörelsens historia och att bevara alla föremål som har med denna historia att göra. Arbetslivsmuseerna har en oerhört viktig uppgift i detta. Här finns enorma kunskaper att föra vidare till framtida generationer samtidigt som man kan visa upp föremål från en svunnen tid. ArbetSam har en viktig uppgift att stötta och hjälpa våra arbetslivsmuseer runt om i landet och samtidigt genomföra utbildningar för att bevara kunskapen om det gamla industrisamhället.

Pia Enocson, ledamot
Världsarvsgården Bortom Åa, Fågelsjö
FÅGELSJÖ
Telefon: 070-346 25 49
E-post: pia.enocson(a)gmail.com

För att förstå livet och samhället idag är det viktigt att känna sin historia. Jag är grundskollärare sedan många år tillbaka och har haft förmånen att få inkludera eleverna med det som finns i vårt närområdet. Loos Koboltgruva, Loos Brynsåg, Hamra nationalpark och Världarvsgården Bortom Åa I Fågelsjö, de är mycket viktiga i vårt område. Jag representerar från och med 2023 Fågelsjö hembygdsförening, som driver Världsarvsgården Bortom Åa i Fågelsjö och som är ett av ArbetSams medlemsmuseum. 

Björn Kaaling, ledamot
Mekaniska verkstaden på Skansen
STOCKHOLM
Telefon: 073-511 84 56
E-post: bjorn.kaaling(a)telia.com

Är intresserad av arbetarrörelsens historia, inte enbart de stora årtalen, utan främst berättelser från alla dem som byggde landet i gärning och ord. Folkrörelser och frivilligorganisationer gör ett fantastiskt arbete för att bevara och sprida kunskap om föremål, arbets- och levnadsvillkor från förr. Ser fram emot att om möjligt få bidra i folkrörelsearbetet, med några av mina erfarenheter från museipolitiken.

Torsten Nilsson, ledamot
Svensk Flyghistorisk Förening
NORRKÖPING
Telefon: 070-863 86 05
E-post: nillson.totte(a)gmail.com

Arbetslivsmuseer är roliga platser där en får klura och försöka förstå. Har en tur finns det också någon som kan berätta mer. Jag hade förmånen att vara med när ArbetSam bildades och av någon underlig anledning ville de ha med mig i styrelsen. Det kanske behövdes någon från Norrland. Mötet blev en ögonöppnare. Det fanns fler museer som var som Olofsfors bruksmuseum! Museiresan har sedan gått vidare över Arbetets museum och Flygvapenmuseum. Nu ÄNTLIGEN får jag jobba ideellt och betala tillbaka. Mina hjärtefrågor är medlemsrekrytering, historieberättande och levande kulturarv. Det är klart att vi på ett ansvarsfullt sätt ska bruka kulturarvet.

Pia Åkesson, ledamot
Qvarnstensgruvan i Lugnås
MARIESTAD
Telefon: 070-661 78 51
E-post: pijas(a)telia.com

Bor på Lugnåsberget i Västra Götaland med min man Jesper på ett litet småbruk med hästar, får, getter och höns. Vi driver också ett STF vandrarhem på Lugnåsberget sedan 2012. Har varit djupt engagerad i Qvarnstensgruvan sedan 2006 och varit styrelseledamot i NAV. Är nu engagerad i LAG styrelsen i vårt Leaderområde. Har haft förmånen att få uppdrag från ArbetSam i några år, både i Museiskola för arbetslivsmuseer men också i projektet Arbetslivsmuseum som klassrum. Jag är utbildad gymnasielärare i svenska och turism.

Sandra Bjärenberg, suppleant
Forsviks industriminnen
FORSVIK
Telefon: 070-020 77 11
E-post: sandra.bjarenberg(a)vgregion.se

Arbetslivsmuseer gör ett gediget arbete med att dokumentera, bevara och förmedla dåtidens arbetsliv- och vardag. Den erfarenhet som hör vardagen till kan vara självklar för den som upplever den men kan sedan bli en ovärderlig källa till kunskap för nästkommande generationer. Jag är utbildad etnolog vid Göteborgs universitet och arbetar som antikvarie på Forsviks industriminne – Förvaltningen för kulturutveckling. Jag hoppas kunna bidra i ArbetSams arbete med att stötta arbetslivsmuseernas på bästa sätt.

Lars ”Granis” Granström, suppleant
Museibanornas Riksorganisation
UPPSALA
E-post: granis_01(a)yahoo.se

Jag har alltid fascinerats av järnvägar, deras uppbyggnad och utveckling samt betydelse för samhällets utveckling. Sedan 1970-talet har jag varit ideellt engagerad i järnvägsmuseala föreningar med branschorganisationen Museibanornas Riksorganisation (MRO). Här i ArbetSams styrelse blir jag då en representant för de ideella järnvägs- och spårvägsföreningarna, deras banor och museer.

Hans Hellman, suppleant
Ryttarens torvströfabrik
SKÖVDE
Telefon: 010-441 43 66, 070-694 14 75
E-post: hans.hellman(a)vgregion.se

I mitt arbete som byggnadsantikvarie och som aktiv i medlemsmuseet Ryttarens torvströfabrik kommer jag dagligen i kontakt med de möjligheter och utmaningar samt den problematik som finns kring frågor om byggnadsvård, olika utvecklingsfrågor på främst nationell, regional och lokal nivå och hur det är att driva ett ideellt arbetslivsmuseum. Jag tycker därför att det är viktigt att stödja och främja de lokala initiativ som arbetslivsmuseerna utgör. År 1999 var jag med och startade föreningen Ryttarens torvströfabrik i Falköpings kommun som idag, och sedan många år, är medlem i ArbetSam.

Adjungerade

Helena Törnqvist
Arbetslivsintendent, Arbetets museum
NORRKÖPING
Telefon: 011-23 17 26, 070-846 08 11
E-post: helena.tornqvist(a)arbetetsmuseum.se

Lovisa Almborg
Verksamhetsledare ArbetSam
NORRKÖPING
Telefon: 011-23 17 30
E-post: lovisa.almborg(a)arbetsam.com

Revisorer

Boris Prohorenko
Jernarbetarnes verkstadsklubb
NACKA
E-post: b.prohorenko(a)telia.com

Katarina Kallings
F.d. Sveriges Fängelsemuseum
ROMAKLOSTER
E-post: katarina.kallings(a)gmail.com

Jan Klingberg, revisorsuppleant
Persedelförrådet
KUMLA
E-post: jan.klingberg(a)telia.com


Valberedning

Lilian Edström
Svenska Skoindustrimuseet, sammankallande
KUMLA
E-post: lilian.edstrom(a)kumla.se

Jan Larsson
Jädersbruks museum
JÄDERSBRUK
E-post: janingvar.larsson60(a)gmail.com

Örjan Sedin
Skansen Klintaberg
VALSJÖBYN
E-post: oorjan.sedin(a)gmail.com