Kurser & konferenser

Bild: Skandiamuseet. Tändkulekurs 2017. Foto: Magdalena Åkerström

Kurser och konferenser

Låt dig inspireras! Träffa andra! Lär mer!

Här nedan presenteras kurskalender för hösten 2024. Botanisera och skriv upp datum i din kalender redan idag.

Kurskalender vår 2024 – alla vårens kurser samlat på ett blad

Fysiska kurser: De fysiska kurserna pågår 1–2 dagar, cirka kl. 9–16. Lunch, fika och middag ingår i kursavgiften. Digitala kurser: De digitala kurserna är kostnadsfria. Alla kurser är fristående och du kan delta i valfritt antal. De digitala kurserna varierar från 1-2 tim upp till 6 tim.

NÅ UT! SOCIALA MEDIER SOM VERKTYG
• 25 januari. Digitalt kl 9-10.30
Lär er hur du med små medel och en dos kreati­vitet kan nå ut med ert budskap på sociala medier. Lär om vilka plattformar och möjligheter som finns. Få tips om hur ni hittar er målgrupp och når ut till er publik.
Föredragshållare: Jonas Lindwall, intendent vid Livrustkammaren.
Program: Nå ut! Sociala medier som verktyg
Anmälan: Nå ut! Sociala medier som verktyg

LYFT ER EKONOMI: BLI BÄTTRE PÅ ATT TA BETALT
• 30 januari. Digitalt kl 10-12
Förstå ert värde och ta betalt för det ni erbjuder. Kursen tar upp ett brett spann från värderingar av kulturarvsupplevelser till psykologin runt betal­ningar. Släpp ängslan och tillåt er verksamhet att blomstra.
Föredragshållare: Pelle Filipsson, Arbetslivsintendent för finansieringsfrågor, Arbetets museum
Anmälan: Bli bättre på att ta betalt

SKRIV OCH REDIGERA PÅ WIKIPEDIA
• 8 februari. Polismuseet, Stockholm kl 9.30-16.30
Endagarskurs där du får lära dig grundläggande redigering på Wikipedia. Du får verktygen så att du kan skriva artiklar och visa bilder på ditt arbetslivsmuseum digitalt och nå ut till er publik.
Föredragshållare: Axel Pettersson, Wikimedia Sverige.
Program: Skriv och redigera på Wikipedia
Anmälan: Skriv och redigera på Wikipedia

DIGITISERINGINSPIRATIONSSEMINARIUM
• 13 februari. Digitalt kl 10-12
Förvandla fysiska föremål till digitala dokument, för bevarande och spridning. Här får du tips och goda exempel. Allt från scannade dokument till drönar- fotograferade utomhusmiljöer. Bli en bra beställare, förstå de senaste möjligheterna och hur digitisering kan samspela med er ekonomi.
Föredragshållare: Pelle Filipsson, Arbetslivsintendent för finansieringsfrågor, Arbetets museum
Anmälan: Digitisering – inspirationsseminarium

STARTA ETT LEADERPROJEKT – INSPIRATIONSSEMINARIUM
• 27 februari. Digitalt kl 10-12
Leaderprojekt kan vara en väg till utveckling för er och hela ert lokalsamhälle. Denna kurs går igenom hur Leaderprojekt fungerar, hur ni söker pengar och vilka särskilda villkor som omger dessa EU-projekt. Du är välkommen att ta med egna erfarenheter och dela med övriga deltagare.
Föredragshållare: Pelle Filipsson, Arbetslivsintendent för finansieringsfrågor, Arbetets museum
Anmälan: Starta ett Leaderprojekt

HITTA ERA BERÄTTELSER – INTRODUKTIONSKURS TILL SKRIVANDE
• 7 mars. Dalénmuseet, Stenstorp kl 10-17
En introduktionskurs till att hitta berättelser och att förmedla dem till sin publik. Vi lär oss skriva texter och skyltar som intresserar och blir lästa samt hur vi skapar en ”röd tråd” i våra utställningar.
Föredragshållare: Katali Jarefjäll, manusförfattare och textmakare.
Program: Hitta era berättelser – introduktionskurs till skrivande
Anmälan: Hitta era berättelser – introduktionskurs till skrivande

BLI ETT BESÖKSMÅL – INSPIRATIONSSEMINARIUM
• 12 mars. Digitalt kl 10-12
Tips, strategier och förebilder till er som vill vässa förmågan att locka besökare. Använd influencers, se hur andra gör, lär om trender och fundera på era unika värden under en inspirerande förmiddag.
Föredragshållare: Pelle Filipsson, Arbetslivsintendent för finansieringsfrågor, Arbetets museum
Anmälan: Bli ett besöksmål

UTSTÄLLNINGSVERKSTAD
• 13 mars. CTH Ericsons hattfabrik, Borlänge kl 9.30-16.30
En repris av den populära kursen från 2023. En praktisk djupdykning i utställningsbygge och material, teknik, ljud och ljus. Få tips och råd om hur du kan bygga bra utställningar med exempel från CTH Ericsons hattfabrik.
Föredragshållare: Riksantikvarieämbetet utställningsverkstad
Program: Utställningsverkstad
Anmälan: Utställningsverkstad

LYCKAS MED FLYTTEN
• 21 mars. Digitalt kl 9-11
Står ni inför en flytt av verksamhet, samlingar eller stora föremål på ert arbetslivsmuseum? Detta webbinarium tar upp hur man genomför en flytt på bästa sätt. Få konkreta tips på hur man planerar och genomför ett lyckat flyttprojekt.
Föredragshållare: Johanna Forsberg, Intendent och Jeroen Van Halder, konservator, Armémuseum.
Program: Lyckas med flytten
Anmälan: Lyckas med flytten

LYFT ER EKONOMI: AFFÄRSMODELLSKANVAS
• 26 mars. Digitalt kl 10-11.30
Lär dig ett utmärkt verktyg för att skapa verk­samhetsöverblick. Använd den som karta över vad ni faktiskt håller på med. En utmärkt grund för framtida utvecklingsarbete.
Föredragshållare: Pelle Filipsson, Arbetslivsintendent för finansieringsfrågor, Arbetets museum
Anmälan: Affärsmodellskanvas

LYFT ER EKONOMI: MÅLGRUPPSANALYS
• 9 april. Digitalt kl 10-11
Definiera era målgrupper. Vilka är de, vad in­tresserar dem och hur stor är varje grupp? Kort sagt: Var finns era intäkter? Rikta er sedan rätt genom att möta dem där de finns.
Föredragshållare: Pelle Filipsson, Arbetslivsintendent för finansieringsfrågor, Arbetets museum
Anmälan: Målgrupsanalys

VÅRDA DIN FOTOGRAFISKA SAMLING
• 11 april. Fotomuseet Olympia, Falkenberg kl 9.30-16.30
En kurs om hur du kan ta hand om dina fotografiska samlingar på bästa sätt. Kursen tar upp hur du kan förhindra nedbrytning, skapa bra förvaring och vårda samlingen för framtiden.
Föredragshållare: Lennart Andersson, konservator inom fotografi och papper.
Program: Vårda din fotografiska samling
Anmälan: Vårda din fotografiska samling

LYFT ER EKONOMI: KOMMUNIKATIONSPLAN
• 23 april. Digitalt kl 10-11
Stora reklamkampanjer eller vardagliga styrelseutskick, allt behöver vårdas och riktas för att ge resultat. Bra planer sparar pengar och stress, så ta chansen att lära dig att planera er kommunikation.
Föredragshållare: Pelle Filipsson, Arbetslivsintendent för finansieringsfrågor, Arbetets museum
Anmälan: Kommunikationsplan

TA HAND OM DIN DRIFTSATTA MOTOR
• 25 april. Flygvapenmuseum, Linköping kl 9.30-16.30
Har ni en körbar motor på ert arbetslivsmuseum? Välkommen på en introduktionskurs till vård och underhåll av driftsatta motorer. Under kursen tittar vi bland annat på V-motorer och Stjärnmotorer, och varvar teori med praktiska pass. Obs! Kursen har ett maxantal på 10 deltagare, så anmäla dig redan idag.
Föredragshållare: Per Björkqvist, Flygtekniker, Flygvapenmuseum.
Program: Ta hand om din driftsatta motor
Anmälan: Ta hand om din driftsatta motor

SÖKA PENGAR-KURS
• 7 maj. Digitalt kl 10-16
Pengar – en viktig del av kulturarvsbevarandet. Med vår Söka pengar-kurs vill vi ge råd och tips kring hur man söker pengar. Vilka vägar och tillvägagångssätt finns att välja? Vad är viktigt att tänka på när ni funderar över projektidéer och vill formulera en ansökan? Hur skriver ni en ansökan till Riksantikvarieämbetet för att ha en chans att få ta del av de medel som finns? Du är välkommen att ta med egna erfarenheter och dela med övriga deltagare.
Föredragshållare: Pelle Filipsson, Arbetslivsintendent för finansieringsfrågor, Arbetets museum och Tove Holm, handläggare Riksantikvarieämbetet.
Anmälan: Söka pengar-kurs

MUSEISKOLA FÖR ARBETSLIVSMUSEER – INTSTÄLLD!
• 15 -16 maj. Wifstavarfs bruksmiljö och museum, Timrå 9.30-16.30
En tvådagarskurs om lite av varje som är bra att kunna när man är aktiv på ett arbetslivsmuseum: värdskap, pedagogik, utställningsteknik, marknadsföring, samlingar och föremål samt föreningsvård.
Föredragshållare och samarbetspartners redovisas inom kort.
Program: Museiskola för arbetslivsmuseer
Anmälan: Museiskola för arbetslivsmuseer

Frågor och funderingar?
Lovisa Almborg: lovisa.almborg@arbetsam.com 011-23 17 30
Linnea Holmberg Wensby: linnea.holmberg_wensby@arbetetsmuseum.se 011-23 17 26
Pelle Filipsson: pelle.filipsson@arbetetsmuseum.se 011-23 17 31

Om kursverksamheten
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd och Arbetets museum samarbetar kring kursverksamheten. Kursutbud riktar sig till och utgår från, arbetslivsmuseernas behov och förutsättningar. Vi samarbetar med lokala arbetslivsmuseer och museer på regional och nationell nivå. Kurserna genomförs med geografisk spridning över hela landet för att nå så många som möjligt. Kursutbudet ska täcka in såväl tekniska som teoretiska kunskaper.

För att vårda och visa industrisamhällets kulturarv krävs stora kunskaper. I ArbetSams övergripande verksamhetsmål står det att ArbetSam ska:

  • arbeta för fortbildning, inspiration och idéutbyte genom seminarier, utbildningsinsatser och samarbete kring intressefrågor
  • genom gränsöverskridande möten och information verka för att initiera ny och fortsatt forskning gällande industrisamhällets kulturarv
  • bedriva metodutveckling och se till att arbetslivsmuseipedagogik görs tillgänglig och utvecklas
  • under verksamhetsåret genomföra nationella utbildningsseminarier riktade till arbetslivsmuseer
  • verka för att dessa insatser bygger på utvecklade samarbeten och genomförs i samverkan

Kurserna ska inspirera, vidareutbilda och leda till nätverkande för att bevara, vårda och utveckla industrisamhällets kulturarv. Vi arbetar för att ha så låga kostnader som möjligt för att alla arbetslivsmuseer ska kunna delta. Vi tummar dock inte på vår kvalité vad gäller innehåll och föreläsare. Att kunna erbjuda bra utbildningar anpassade utifrån arbetslivsmuseernas behov och förutsättningar är viktigt för att kunskapsöverföring ska bli verklighet.Föreslå kurser

Vilken kurs vill du att vi arrangerar?

Skriv till oss och berätta!

info@arbetsam.com

Vara värdmuseum?

Vi genomför helst våra kurser på ett medlemsmuseum.
Vill du att vi har en kurs på ditt arbetslivsmuseum?
Skriv till oss!
info@arbetsam.com