Kurser & konferenser

 

Bild: Skandiamuseet. Tändkulekurs 2017. Foto: Magdalena Åkerström

Kurser och konferenser

Låt dig inspireras! Träffa andra! Lär mer!

Vi samarbetar med Arbetets museum att ta fram en kurs- och konferensverksamhet som riktar sig till och utgår från arbetslivsmuseernas behov och förutsättningar. Vi samarbetar även med lokala arbetslivsmuseer och museer på regional och nationell nivå. Kurserna genomförs med geografisk spridning över hela landet för att nå så många som möjligt. Kursutbudet ska täcka in såväl tekniska som teoretiska kunskaper.

För att vårda och visa industrisamhällets kulturarv krävs stora kunskaper. I ArbetSams övergripande verksamhetsmål står det att ArbetSam ska:

  • arbeta för fortbildning, inspiration och idéutbyte genom seminarier, utbildningsinsatser och samarbete kring intressefrågor
  • genom gränsöverskridande möten och information verka för att initiera ny och fortsatt forskning gällande industrisamhällets kulturarv
  • bedriva metodutveckling och se till att arbetslivsmuseipedagogik görs tillgänglig och utvecklas
  • under verksamhetsåret genomföra nationella utbildningsseminarier riktade till arbetslivsmuseer
  • verka för att dessa insatser bygger på utvecklade samarbeten och genomförs i samverkan

Kurserna ska inspirera, vidareutbilda och leda till nätverkande för att bevara, vårda och utveckla industrisamhällets kulturarv. Vi arbetar för att ha så låga kostnader som möjligt för att alla arbetslivsmuseer ska kunna delta. Vi tummar dock inte på vår kvalité vad gäller innehåll och föreläsare. Att kunna erbjuda bra utbildningar anpassade utifrån arbetslivsmuseernas behov och förutsättningar är viktigt för att kunskapsöverföring ska bli verklighet.

KURSKALENDER VÅR 2023 – länk till pdf

Här nedan listar vi hela kursprogrammet.

Nyhet!
MUSEITRÄFFAR
I vår kommer arbetslivsintendent Pelle Filipsson bjuda in till lokala museiträffar på arbetslivsmuseer i Sverige, för att mötas över museers villkor och möjligheter. Håll utkik efter datum i ert område!


AFFÄRSMODELLSKANVAS
Lär dig ett verktyg för att skapa en överblick över verksamheten. En utmärkt grund för framtida utvecklingsarbete.
Kursledare: Pelle Filipsson (Arbetets museum).
Datum: 7 februari
Plats: Digitalt
Tid: 10-11
Anmälan till Affärsmodellskanvas

SAMLINGAR OCH FÖREMÅLSVÅRD
Om samlingar och hur du utvecklar, bevarar och dokumenterar samlingarna. Även om olika material och hur du tar hand om föremålen på rätt sätt.
Kursledare: Anders Lindeberg-Lindvet (Tekniska museet) och Therése Wijkander (Tekniska museet).
Datum: 8 februari
Plats: Digitalt
Tid: 9-12
Programblad
Anmälan till Samlingar och föremålsvård

MARKNADSFÖRING
Hur du kommunicerar din verksamhet i sociala medier och på andra platser och hur du enkelt gör en kommunikationsplan.
Kursledare: Anja Praesto (Tidaholms Museum).
Datum: 14 februari
Plats: Digitalt
Tid: 9-12
Programblad
Anmälan till Marknadsföring

MÅLGRUPPSANALYS
Definiera era målgrupper. Vilka är de, vad intresserar dem och hur stor är varje grupp? Kort sagt: Var finns era intäkter?
Kursledare: Pelle Filipsson (Arbetets museum).
Datum: 17 februari
Plats: Digitalt
Tid: 10-11
Anmälan till Målgruppsanalys

VÄRDSKAP OCH PEDAGOGIK
Utdrag ur Museiskola för arbetslivsmuseer: Lär dig strategier och tekniker för att fånga intresset hos dina besökare, få de att känna sig välkomna och förmedla kunskap och berättelser.
Kursledare: Karin Holmqvist (Flygvapenmuseum) och Pia Åkesson (Qvarnstensgruvan i Lugnås).
Datum: 1 mars
Plats: Digitalt
Tid: 9-12
Programblad
Anmälan till Värdskap och pedagogik

Inspirationsseminarier – Nyfiken på ett nytt projekt? Låt dig inspireras! 
STARTA ETT LEADERPROJEKT
Leaderprojekt är en väg till utveckling för er och lokalsamhället. Kursen går igenom hur Leader fungerar, dess särskilda vilkor och hur ni söker pengar.
Kursledare: Pelle Filipsson (Arbetets museum).
Datum: 7 mars
Plats: Digitalt
Tid: 10-12
Anmälan till Starta ett leaderprojekt

REMDRIFTSKURS
Hur fungerar remdrift och hur bör en anläggning underhållas? Vilka risker finns och hur undviker vi dem? En heldag i en remdriven verkstad, med fokus på skötsel och säkerhet.
Kursledare: Mikko Svensson (Mekaniska Verkstaden på Skansen).
Datum: 9 mars
Plats: Mekaniska Verkstaden, Skansen. Ort: Stockholm
Tid: 10-17
Kostnad: 200 kr för ArbetSams medlemmar. 300 kr för övriga.
Programblad
Anmälan till Remdriftskurs

MUSEISKOLA FÖR ARBETSLIVSMUSEER
En tvådagarskurs om lite av varje som är bra att kunna när man är aktiv på ett arbetslivsmuseum: marknadsföring, värdskap, pedagogik, utställningsteknik, samlingar och föremål samt föreningsvård.
Kursledare: Ola Wirtberg (Skogsmuseum, Remningstorp och ABF), Anders Lindeberg-Lindvet (Tekniska museet), Karin Holmqvist (Flygvapenmuseum), Anja Praesto (Tidaholms Museum), Pia Åkesson (Qvarnstensgruvan i Lugnås), Gustav Löfgren (Riksantikvarieämbetet), Jesper Cederlund (Riksantikvarieämbetet), Oscar Engberg (Riksantikvarieämbetet) och Staffan Eriksson (Riksantikvarieämbetet).
Datum: 22-23 mars
Plats: Brigadmuseum. Ort: Karlstad
Tid: 10-16
Kostnad: 400 kr för ArbetSams medlemmar. 600 kr för övriga.
Programblad
Anmälan till Museiskola för arbetslivsmuseer

DIGITISERING
Förvandla fysiska föremål till digitala dokument, för bevarande och spridning. Allt från scannade dokument till drönarfotograferade utomhusmiljöer.
Kursledare: Pelle Filipsson (Arbetets museum).
Datum: 28 mars
Plats: Digitalt
Tid: 10-12
Anmälan till Digitisering

STÄRK ENGAGEMANGET!
Drivs ert arbetslivsmuseum av en ideell förening? Den här kursen ger er verktyg för att locka fler engagerade personer och stärka det engagemang som redan finns. I samarbete med Sjöhistoriska museet. Kursledare: Emelie Edin (Volontärbyrån).
Datum: 30 mars
Plats: Sjöhistoriska museet Ort: Stockholm
Tid: 9-16
Kostnad: 200 kr för ArbetSams medlemmar. 300 kr för övriga.
Programblad
Anmälan till Stärk engagemanget!

KOMMUNIKATIONSPLAN
Reklamkampanjer eller styrelseutskick – allt behöver vårdas och riktas för att ge resultat. Sparar pengar och stress genom att planera er kommunikation.
Kursledare: Pelle Filipsson (Arbetets museum).
Datum: 4 april
Plats: Digitalt
Tid: 10-11
Anmälan till Kommunikationsplan

BLI ETT BESÖKSMÅL
Tips, strategier och förebilder till er som vill vässa förmågan att locka besökare. Se hur andra gör, lär om trender och fundera på era möjligheter.
Kursledare: Pelle Filipsson (Arbetets museum).
Datum: 19 april
Plats: Digitalt
Tid: 10-12
Anmälan till Bli ett besöksmål

UTSTÄLLNINGSVERKSTAD
En praktisk djupdykning i utställningsbygge. Ljud, ljus, material och teknik. Råd och tillvägagångssätt, med exempel från Svenska Skoindustrimuseets utställningar. Kursledare: Gustav Löfgren, Jesper Cederlund (Riksantikvarieämbetet), Oscar Engberg (Riksantikvarieämbetet), Staffan Eriksson (Riksantikvarieämbetet).
Datum: 20 april
Plats: Svenska Skoindustrimuseet. Ort: Kumla
Tid: ca 10-17
Kostnad: 200 kr för ArbetSams medlemmar. 300 kr för övriga.
Programblad
Anmälan till Utställningsverkstad

SÖKA PENGAR-KURS
Pengar – en viktig del av kulturarvets bevarande. Skapa bättre bidragsansökningar med tips om språk, tidplan, budget under den här heldagsutbildningen.
Kursledare: Pelle Filipsson (Arbetets museum).
Datum: 2 maj
Plats: Digitalt
Tid: 10-16
Anmälan till Söka pengar-kurs

TURBINKURS
Två heldagar om vattenturbiner: olika turbintyper och dess historia samt skötsel och underhåll. Vi varvar teori med praktik och utgår från reparationen av Hillefors Grynkvarns vattenturbin.
Kursledare: Hans Wessman (Kulturmekanik) och Bengt Spade (Industriminnesbyrån).
Datum: 3-4 maj
Plats: Hillefors Grynkvarns Museum. Ort: Lerum
Tid: 10-16
Kostnad: 400 kr för ArbetSams medlemmar. 600 kr för övriga.
Programblad
Anmälan till Turbinkurs

SWOT-ANALYS
Vad är verksamhetens styrkor, svagheter, möjligheter och hot? Lär dig ett verktyg för att se verksamhetens problem och stärka era framgångsfaktorer.
Kursledare: Pelle Filipsson (Arbetets museum).
Datum: 16 maj
Plats: Digitalt
Tid: 10-11
Anmälan till Swot-analys

 


Föreslå kurser

Vilken kurs vill du att vi arrangerar?

Skriv till oss och berätta!

info@arbetsam.com

Vara värdmuseum?

Vi genomför helst våra kurser på ett medlemsmuseum.
Vill du att vi har en kurs på ditt arbetslivsmuseum?
Skriv till oss!
info@arbetsam.com