Kunskap

För att driva ett arbetslivsmuseum krävs kunskap eller snarare en massa kunskap. Förutom alla museikunskaper behöver man dessutom kunna visa och förstå olika tekniska processer och hantverkskunskaper. Arbetslivsmuseerna främjar människors möjligheter att uppleva, förstå och ta ansvar för att kulturmiljön bevaras och utvecklas på ett hållbart sätt.

Bild: Uppsala medicinhistoriska museum. Foto: Lovisa Almborg CC-BY