Finansieringsstöd

Bild: Killebergs Kettingefabrik Foto: Lovisa Almborg

Finansieringsstöd

Pengar – en viktig del av kulturarvsbevarandet.

Behöver ni som vårdar kulturarvet stärka er kompetens i finansieringsfrågor, förbereder ni en bidragsansökan eller vill ni arbeta strategiskt med er ekonomiska utveckling? Arbetets museums arbetslivsintendent för finansieringsfrågor ger råd till arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar. Alltifrån utvecklingsmedel genom lokala stöd, regionala medel, statliga fonder och EU-bidrag finns i floran. Vi berättar gärna också om entreprenörskap, crowdfunding och kultursponsring.

I flera pedagogiska steg kan du fördjupa din kompetens inom finansieringsfrågor för hembygdsföreningar och arbetslivsmuseer. Snabbguider följt av textinstruktioner får dig att komma igång. Söka pengar-kurser erbjuds regelbundet. Dessa är heldagar med genomgångar och föreläsningar. Vi planerar erfarenhetsseminarier för dem som kommit längre och har gemensamma frågeställningar. Det finns också möjlighet till enskilda konsultationer. Har ni konkreta frågeställningar runt en förestående ansökan, eller hur ni ska bli bättre på att finansiera er verksamhet, så kontakta oss.

Steg 1: Snabbguider
Ladda ned och läs dessa kortfattade tips och råd.
Snabbguide: Gör en bidragsansökan. PDF, som du kan ladda ned till din dator. 2 sidor, 153 kB
Snabbguide: Här kan du söka pengar. PDF, som du kan ladda ned till din dator. 2 sidor, 156 kB

Steg 2: Instruktioner
Söka bidragsmedel. Här kan du ladda ned kursmaterial som används i Söka pengar-kursen. Det är identiskt med de Powerpointfiler som används under kurstillfällena. Här hittar du viss fördjupning, med fler tips och råd.
Söka pengar del 1 PDF, som du kan ladda ned till din dator. 32 sidor, 985 kB.
Söka pengar del 2 PDF, som du kan ladda ned till din dator. 20 sidor, 1,5 MB.

Steg 3: Söka pengar-kurs
Pengar – en viktig del av kulturarvsbevarandet. Med vår Söka pengar-kurs vill vi ge råd och tips kring hur man söker pengar. Vilka vägar och tillvägagångssätt finns att välja? Vad är viktigt att tänka på när ni funderar över projektidéer och vill formulera en ansökan? Hur skriva en ansökan till Riksantikvarieämbetet för att ha en chans att få ta del av de medel som finns? Du är välkommen att ta med egna erfarenheter och dela med övriga deltagare.

Datum och plats
11 oktober 2022 kl 10-16. Plats: Ölands museum Himmelsberga Anmäl dig här (öppnas i ny flik)
6 december 2022 kl 10-16. Plats: Digitalt Anmäl dig här (öppnas i ny flik)

OBS! När du anmält dig, ska du få en bekräftelse till din epost, via ett automatiskt utskick. Om du inte får en bekräftelse, så har du inte blivit anmäld. Försök igen, eller kontakta oss så får du hjälp.
Ladda ned kursprogram till Söka pengar-kursen

Steg 4: Starta ett Leaderprojekt
Leaderprojekt kan vara en väg till utveckling för er och hela ert lokalsamhälle. Denna kurs går igenom hur Leaderprojekt fungerar, hur ni söker pengar och vilka särskilda villkor som omger dessa EU-projekt. Du är välkommen att ta med egna erfarenheter och dela med övriga deltagare.

Datum och plats
27 september 2022 kl 10-12. Plats: Digitalt  Anmäl dig här (öppnas i ny flik)
22 november 2022 kl 10–12. Plats: Digitalt Anmäl dig här (öppnas i ny flik)

OBS! När du anmält dig, ska du få en bekräftelse till din epost, via ett automatiskt utskick. Om du inte får en bekräftelse, så har du inte blivit anmäld. Försök igen, eller kontakta oss så får du hjälp.

Steg 5: Lyft er ekonomi
En heldagskurs i ekonomiskt utvecklingsarbete. Lär hur ni tar kontroll över verksamhetens ekonomi och stärker den. Systematisera era strategier, Förtydliga ert erbjudande, få klarhet i era modeller angående intäkter och utgifter. Inget bidragssnack, bara egna pengar. Här får ni praktiska verktyg och får börja arbeta med er utveckling. Kursen är i första hand riktad till er som redan arbetar professionellt, eller har långt gångna ambitioner för det. Kursen är kostnadsfri.
OBS! Kursen är uppdelad på två halvdagstillfällen med hemläxa emellan. Du behöver alltså anmäla dig till, och delta vid båda datumen för att gå hela kursen.

Datum och plats
30 augusti 2022 kl 9-12. Del 1. Plats: Digitalt Anmäl dig här (öppnas i ny flik)
13 september 2022 kl 9-12. Del 2. Plats: Digitalt Anmäl dig här (öppnas i ny flik)
25 oktober 2022 kl 9-12. Del 1. Plats: Digitalt Anmäl dig här (öppnas i ny flik)
8 november 2022 kl 9-12. Del 2. Plats: Digitalt Anmäl dig här (öppnas i ny flik)
21 november 2022 kl 9-17 (heldag). Plats: Medicinhistoriska museet i Uppsala Anmäl dig här (öppnas i ny flik)

OBS! När du anmält dig, ska du få en bekräftelse till din epost, via ett automatiskt utskick. Om du inte får en bekräftelse, så har du inte blivit anmäld. Försök igen, eller kontakta oss så får du hjälp.

1. Business model canvas PDF, öppnas i ny flik. Du kan sedan ladda ned till din dator. 1 sida, A3, 200 kB Ladda ned Business model canvas instruktion PDF, öppnas i ny flik. Du kan sedan ladda ned till din dator. 1 sida, 160 kB

2. SWOT-analys PDF, öppnas i ny flik. Du kan sedan ladda ned till din dator. 1 sida, A3, 97 kB

3. Målgruppsanalys PDF, öppnas i ny flik. Du kan sedan ladda ned till din dator. 1 sida, A3, 144 kB
Ladda ned Målgruppsanalys instruktion PDF, öppnas i ny flik. Du kan sedan ladda ned till din dator. 1 sida, 128 kB

4. Kommunikationsplan PDF, öppnas i ny flik. Du kan sedan ladda ned till din dator. 1 sida, A3, 124 kB
Ladda ned kommunikationsplan instruktion PDF, öppnas i ny flik. Du kan sedan ladda ned till din dator. 1 sida, 127 kB

5. Årshjul PDF, öppnas i ny flik. Du kan sedan ladda ned till din dator. 1 sida, A3, 117 kB

6. Gantt-schema Excelfil, öppnas i ny flik. Du kan sedan ladda ned till din dator. 1 ark, A3, 12 kB
Ladda ned kursmaterialet som PDF-dokument Det är identiskt med de Powerpointfiler som används under kurstillfällena. PDF, öppnas i ny flik. Du kan sedan ladda ned till din dator. 31 sidor, 1,43 MB

Steg 5b: Inspirationsseminarium: Bli ett besöksmål
Tips, strategier och förebilder till er som vill vässa förmågan att locka besökare. Använd influencers, se hur andra gör, lär om trender och fundera på era unika värden under en inspirerande förmiddag. Kostnadsfri.

9 november 2022 kl 10-12. Plats: Digitalt Anmäl dig här (öppnas i ny flik)
13 december 2022 kl 10-12. Plats: Digitalt Anmäl dig här (öppnas i ny flik)

OBS! När du anmält dig, ska du få en bekräftelse till din epost, via ett automatiskt utskick. Om du inte får en bekräftelse, så har du inte blivit anmäld. Försök igen, eller kontakta oss så får du hjälp.

Steg 6: Enskild konsultation
Har ni konkreta frågeställningar runt en förestående ansökan, eller hur ni ska bli bättre på att finansiera er verksamhet, så kontakta oss. Kontaktuppgifter finns här på sidan, till arbetslivsintendenten för finansieringsfrågor.

Särskilda insatser: Erfarenhetsseminarier
Vi planerar att sätta samman seminarier med verksamheter som har likartade frågeställningar eller verksamheter som har kommit ungefär lika långt i sina projektprocesser. Under 2021 sätter vi samman sådana seminarier utifrån behov.

Ytterligare fördjupning
Klokboken Med Klokboken vill Svensk Scenkonst och Riksförbundet Sveriges Museer, i samarbete med Tillväxtverket, Statens kulturråd och Riksutställningar, öka kunskapen om hur man skapar kulturprojekt som med hjälp av EU-stöd kan bidra till kulturell och regional samhällsutveckling.
PDF, öppnas i ny flik. Du kan sedan ladda ned till din dator. Boken är gratis 48 sidor, 1,93 MB Ladda ned här: https://www.svenskscenkonst.se/media/2313/klokboken.pdf

Lyckas som kreativ företagare Riktar sig till entreprenörer inom de kreativa näringarna, med råd och verktyg för att komma framåt till en framgångsrik verksamhet. Skrevs som avslutning på ett EU-projekt, där experiment och workshops gjordes med målgruppen för att utröna vad som efterfrågades från målgruppen. Resultatet är den här snabblästa och praktiska lilla boken, som framför allt är en handledning i konsten att bli bättre på att tjäna pengar på sitt kreativa uttryck.
PDF, öppnas i ny flik. Du kan sedan ladda ned till din dator. Boken är gratis 78 sidor, 3,35 MB Ladda ned här: http://www.hallarna.org/pdf/Lyckas_som_kreativ_foretagare.pdf

Dela dina erfarenheter
Som komplement till informationen på den här sidan tar vi gärna emot dina erfarenheter av att söka EU-stöd. Hur gjorde just din förening när ni sökte och fick stöd? Vilka nätverk har ni och med vilka andra har ni samarbetat? Vad är det viktigt att tänka på?

Skicka gärna in dina erfarenheter till arbetslivsmuseer@arbetetsmuseum.se, så kan vi prata närmare!

Kontakt gällande finansieringsfrågor: Pelle Filipsson, arbetslivsintendent för finansieringsfrågor
Arbetets museum, Laxholmen, 602 21 Norrköping
E-post: pelle.filipsson@arbetetsmuseum.se