Filmer

Filmer

Kunskapsöverföring – angeläget och viktigt. ArbetSam har tillsammans med Arbetets museum tagit fram filmer kring sågteknik, drivning, beckning och allmän maskinkunskap.

Drivkraft – Sågkraft
Filmen spelades in 2017 vid kursen Sågteknik i sågverk. Kursen genomfördes under två dagar och man besökte tre sågverk i Halland; Derome Trä & Nostalgi Museum, Stegareds ramsågsverk och Ulvatorps klingsåg.

Kursen arrangerades av Arbetets museum och ArbetSam i samarbete med Derome Trä & Nostalgi Museum. Filmen är producerad av Arbetets museum i samarbete med ArbetSam och Fotografica.

Beckholmen – En kurs i drivning och beckning
Filmen spelades in 2015 vid kursen Drivning och beckning som arrangerades av Arbetets museum och ArbetSam i samarbete med Beckholmens dockförening.

Älskade maskin
Filmen spelades in 2014 vid kursen Maskinvård i Fengersfors. Bakom filmen står Arbetets museum och ArbetSam i samarbete med Fengersfors bruk och Fotografica.