Ånghistoriskt Nätverk

Bild: Skånska Järnvägar – Ångloket på Österlen. Foto: Susanne Nilsson

Ånghistoriskt Nätverk

Ånghistoriskt Nätverk bildades i samband med att Arbetsmiljöverket flaggade för att alla som hanterar en ångpanna behöver certifieras, AFS 2017:3. Nätverket består av arbetslivsmuseer och föreningar som äger en ångpanna. Man träffas några gånger per år digitalt och man har en arbetsgrupp. Nätverket har ingen hemsida.
Angående certifiering: Den certifiering som certifieringsföretag har att erbjuda är anpassad för hantering av moderna ångpannor vilket gör att utbildningen inte ger den kunskap som behövs för historiska ångpannor samt att kostnaden är satt för affärsdrivandeverksamhet är alldeles för hög för ideell verksamhet.

Våren 2020 gjorde ArbetSam och Arbetets museum ett upprop för att identifiera hur många och vilka, arbetslivsmuseer det är som äger en ångpanna. Ett 70-tal förvaltare av historiska ångpannor har vi identifierat. Det kan vara ångpannor på knuten till järnväg, fartyg eller stationära.
Nätverket har tagit fram en arbetsgrupp som arbetar med att hitta en lösning för de som hanterar en stationär historisk ångpanna. Ångfartygen omfattas av annan lagstiftning sedan tidigare samt har utbildning som omfattar ämnet.  Museijärnvägarna har sedan tidigare arbetet med frågan. Gemensamt har vi diskuterat en lösning för övriga. Ångvolontärerna i Eskilstuna går i täten för att skapa en utbildningsplan som fler ska kunna ta del av samt ett sätt att opartiskt verifiera kunskap för att ge certifikat.

Ni som har en historisk ångpanna bör nu söka dispens hos Arbetsmiljöverket om ni vill kunna köra er historiska ångpanna efter 1 december 2025.

Har du frågor kring nätverket eller certifieringskravet, kontakta Helena Törnqvist, arbetslivsintendent Arbetets museum. Mejla eller ring 011-23 17 26.