Övriga nätverk och samarbeten

Bild: Hagalunds tvätterimuseum. Foto: Olle Magnusson

Övriga nätverk och samarbeten

Tillsammans blir vi klokare och starkare!
ArbetSam samverkar med olika aktörer och på olika plan; nationellt, regionalt och lokalt. ArbetSam ingår i nätverk men följer och stöttar på olika sätt även andra nätverk inom vårt område.

Nordiskt
ArbetSam påbörjade vintern 2022 arbete att bilda ett nordiskt nätverk för arbetslivsmuseer.

Nationellt
Brandhistoriska Sällskapet
Gjuterihistoriska Sällskapet
GRAMUS (Sveriges grafiska museers samarbetsråd)
Gruvforum
Ideell kulturallians
Medicinhistoriskt nätverk
Museinätverket Skog & Trä
NOD Sverige
Sveriges militärhistoriska arv
Textilhistoriskt nätverk
Transporthistoriskt Nätverk
Vattenhistoriskt Nätverk
Ånghistoriskt Nätverk

Regionalt
NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i väst
Ekomuseum Bergslagen

Lokalt
Medlemsmuseer och föreningar