Övriga nätverk

Bild: Hagalunds tvätterimuseum. Foto: Olle Magnusson

Nätverk och samarbeten

Tillsammans blir vi klokare och starkare!
ArbetSam samverkar med olika aktörer och på olika plan; nationellt, regionalt och lokalt. ArbetSam ingår i flera nätverk utöver det följer och stöttar ArbetSam andra nätverk inom vårt område.

Nationella nätverk ArbetSam ingår i:
Ideell kulturallians
NOD Sverige
Transporthistoriskt Nätverk
Vattenhistoriskt Nätverk
Ånghistoriskt Nätverk

Nationella nätverk ArbetSam följer och samverkar med:
Brandhistoriska Sällskapet
Fiskerihistoriskt Nätverk – Upprop hösten 2023
Gjuterihistoriska Sällskapet
GRAMUS (Sveriges grafiska museers samarbetsråd)
Gruvforum – har ingen hemsida
Medicinhistoriskt nätverk – har ingen hemsida
Museinätverket Skog & Trä
Sveriges militärhistoriska arv
Textilmaskin nätverket

Regionala nätverk ArbetSam följer och samverkar med:
NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i väst
Ekomuseum Bergslagen

Lokalt
Medlemsmuseer och föreningar