Vattenhistoriskt Nätverk

Vattenhistoriskt Nätverk (VhN) bildades 2018 och samlar 11 nationella organisationer för att synliggöra och värna kulturmiljön och kulturarvet, sociala värden och människors livsmiljö i svensk vattenförvaltning.

Ingår i Vattenhistoriskt Nätverk
• Arbetets museum, sammankallande
• Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ArbetSam
• Sveriges Hembygdsförbund, SHF
• Sveriges industriminnesförening SIM
• Svenska byggnadsvårdsföreningen
• Europa Nostra Sverige
• ICOMOS Sverige
• Jordägarförbundet
• Svensk Vattenkraftsförening
• Stödföreningen för småskalig vattenkraft
• Lantbrukarnas riksförbund, LRF
• Sveriges Jordägarförbund

Sveriges Hembygdsförbund samlar cirka 2 000 föreningar. Arbetets museum har
identifierat omkring 1 500 arbetslivsmuseer varav cirka 300 bevarar kulturarv vid
vatten. Tillsammans med övriga föreningar i nätverket är vi över 500 000 människor
i Sverige som är engagerade. Men långt fler berörs av EU:s Vattendirektiv – i sin
boendemiljö, rekreationsmiljö och försörjning.


Informationsblad Vattenhistoriskt Nätverk
Länk till skrivelser och yttranden