Vattenhistoriskt Nätverk

Vattenhistoriskt Nätverk (VhN) bildades 2018 och samlar 10 nationella organisationer för att synliggöra och värna kulturmiljön och kulturarvet, sociala värden och människors livsmiljö i svensk vattenförvaltning.

VhN vårmöte 2024
Den 25 april träffades VhN på Arbetets museum. Nätverket finslipade på dokumentet för handlingsplan, diskuterade korta svarstider på remisser vilket gör det svårt för mindre organisationer och nätverk att hinna yttra sig. En skrivelse är skickad till Länsstyrelsen i Jönköping. Havs- och Vattenmyndigheten har tagit fram en vägledning för bedömning av kulturmiljöer vid kraftigt modifierat vatten. VhN anser att den är för vagt skriven utan tydliga hänsynskrav. VhN kommer yttra sig om detta.

Bild: Övre från vänster Tomas Nyström, Svenska byggnadsvårdsföreningen. Jonas Silfverschiöld Sveriges Jordägarförbund. Nils Ahlberg, ICOMOS Sverige. Nedre från vänster: Thomas Sandberg Svensk Vattenkraftsförening. Helena Törnqvist, Arbetets museum. Foto: Mårten Mellberg

Ingår i Vattenhistoriskt Nätverk
• Arbetets museum, sammankallande
• Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam)
• Europa Nostra Sverige
• ICOMOS Sverige
• Lantbrukarnas riksförbund
• Stödföreningen för småskalig vattenkraft
• Svensk Vattenkraftsförening
• Svenska byggnadsvårdsföreningen
• Sveriges industriminnesförening
• Sveriges Jordägareförbund

Arbetets museum har identifierat omkring 1 500 arbetslivsmuseer varav cirka 300 bevarar kulturarv vid vatten. Tillsammans med övriga föreningar i nätverket är vi över 500 000 människor i Sverige som är engagerade. Men långt fler berörs av EU:s Vattendirektiv – i sin boendemiljö, rekreationsmiljö och försörjning.


Informationsblad Vattenhistoriskt Nätverk
Länk till skrivelser och yttranden