Vattenhistoriskt Nätverk

Vattenhistoriskt Nätverk (VhN) bildades 2018 och samlar 10 nationella organisationer för att synliggöra och värna kulturmiljön och kulturarvet, sociala värden och människors livsmiljö i svensk vattenförvaltning.

Höstmöte på Arbetets museum
Vattenhistoriskt Nätverks höstmöte var ett hybridmöte den 25 oktober på Arbetets museum men även digital närvaro av de som inte hade möjlighet att delta på plats.

Nätverket arbetar i huvudsak med skrivelser till politiker, regeringens departement samt Länsstyrelsernas samrådsprocesser. För närvarande arbetar VhN med vad nätverkets organisationer skulle vilja se i en uppdatering av miljöbalken att skicka till Regeringskansliet under 2024.

Den paus i processerna vid vatten som styrande politiker kommit överens om i Tidöavtalet under 2023 har bromsat Länsstyrelsernas samverkansarbete något. Vilket resulterat i färre mejl från Länsstyrelserna att besvara för närvarande.

Sveriges Hembygdsförbund har genomfört ett digitalt seminarium för intresserade hembygdsföreningar ”Värdefulla kulturmiljöer påverkas genom svensk vattenförvaltning” som finns att se här: https://www.youtube.com/watch?v=OJiTbIe2V-M
Sveriges Hembygdsförbund har valt att lämna Vattenhistoriskt Nätverk från om med 1 januari 2024.

Bild från VhN:s höstmöte 25 oktober på Arbetets museum. Foto: Anna Redmalm

Ingår i Vattenhistoriskt Nätverk
• Arbetets museum, sammankallande
• Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam)
• Europa Nostra Sverige
• ICOMOS Sverige
• Lantbrukarnas riksförbund
• Stödföreningen för småskalig vattenkraft
• Svensk Vattenkraftsförening
• Svenska byggnadsvårdsföreningen
• Sveriges industriminnesförening
• Sveriges Jordägareförbund

Arbetets museum har identifierat omkring 1 500 arbetslivsmuseer varav cirka 300 bevarar kulturarv vid vatten. Tillsammans med övriga föreningar i nätverket är vi över 500 000 människor i Sverige som är engagerade. Men långt fler berörs av EU:s Vattendirektiv – i sin boendemiljö, rekreationsmiljö och försörjning.


Informationsblad Vattenhistoriskt Nätverk
Länk till skrivelser och yttranden