Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) och Vattenhistoriskt Nätverk (VhN) är remissinstanser vid förändring i förordning som rör omprövningar av vattenverksamheter. Förändringen gäller förlängning av nuvarande paus. ArbetSam och VhN välkomnar att pausen gällande omprövningar av vattenkraften ytterligare förlängs. Vi uttrycker en önskan om ett moratorium beträffande nationella planen för vatten (NAP). Att enbart skjuta fram processerna ett år löser inte problemen om inte analys och översyn ses ur ett helhetsperspektiv vad gäller vattenlandskapen och som en del av människors livsmiljö. Det innebär att de sociala värdena inkluderas, vilka innehåller både kulturmiljövärden och värden för rekreation.

Yttrande KN2024/01008 Förlängning av pausen av omprövning för moderna miljövillkor -ArbetSam
Yttrande KN2024/01008 Förlängning paus omprövning moderna miljövillkor – VhN
Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter

Bild: Frövifors Pappersbruksmuseum. Foto: Lovisa Almborg CC-BY