Sjöhistoriska museet har i år fördelat ett extra generöst stöd på 1,5 miljoner kr till totalt 14 fartyg.
Det är en ökning med en halv miljon från i fjol. Mycket glädjande och mycket värdefullt! Av de 14 fartygen är fem medlemmar i ArbetSam. Stort grattis till er!

Ångfartyget Ejdern, Södertälje. Foto: Claes Nygårdh
Fartyget får 200 000 kronor för trefingerlist och skrovarbeten.
Skonaren Ingo, Göteborg. Foto: Skonaren Ingo
Ingo får 200 000 kronor för att lägga om och byta däck, arbeten som även gav fartyget fartygsstöd även 2023.
T/S Kvartsita, Fiskebäckskil. Foto: Joakim Heimer
Kvartsita får 100 000 kronor för att renovera och byta bordläggning, en renovering som fick fartygsstöd även 2023.
Ångfartyget Polstjärnan, Karlstad. Foto: Boris Wall
Fartyget får 500 000 kronor för plåtbyten undervattenlinjen.

Övriga fartyg som får stöd i år:
Asta av Smögen
Fiskebåten Edit, Karlshamn
Fiskebåten Emil af Mossby, Abbekås, Skurup
Sandkilen Helmi, Norrtälje
Lotsbåten Ilse, Kungälv
Minsveparen M 22, Gålö, Haninge kommun
Ångfartyget Norrtelje, Norrtälje
Segelfartyget Pamela, Kalmar
Segelfartyget Sarpen, Simrishamn
Segelfartyget Shamrock, Stockholm

Läs mer på sjohistoriska.se