Transporthistoriskt Nätverk har skickat en skrivelse till Statens fastighetsverk med anledning av att de har för avsikt att höja kajavgifterna längs Skepps- och Kastellholmen, upp till 300%. På Skepps- och Kastellholmarna finns en tät kulturmiljö som är starkt förknippad med holmarnas historia. En hyreshöjning av den här digniteten riskerar att dels skingra, dels försvåra för fartyg som utgör en betydelsefull beståndsdel av det maritima kulturarvet.
Skrivelse har skickats för kännedom till:
Kulturdepartementet
Riksantikvarieämbetet
Statens maritima och transporthistoriska museer
Institutet för folk- och språkminnen

Länk till skrivelse i sin helhet
Länk till ThN:s samtliga skrivelser och yttranden

Bild: s/y Deodar. Foto: Helena Törnqvist