Museidagar 2023

Datum: 14-16 april 2023 Ort: Kalmar med omnejd Nu är anmälan öppen till Museidagar 2023.

Information och anmälan

För andra året i rad genomför vi Museidagar i tre dagar. Det blir en dag med föreläsningar med mera och två dagar med medlemsbesök. Fredag 14 april inleds på Kalmar slott. Vi får presentation av Årets Arbetslivsmuseum 2023 och prisutdelning av Årets Arbetsmyra 2023. Fredag eftermiddag handlar om beredskapsarbete på museer och K A Almgrens sidenväveri & museum berättar om sitt projekt Väva in. Därefter årsmöte och på kvällen äter vi en gemensam middag på Kalmar slott. Lördag: Besök på medlemsmuseer på Öland; Störlinge Lantbruksmuseum, Ölands museum Himmelsberga och Böda skogsjärnväg. Lördag kväll ser vi Olof Trätälja och vi är på Kalmar läns museum och ser deras utställning om skeppet Kronan samt äter en två rätters middag. Söndag: Besök på medlemsmuseerna Kyrkeby brännerimuseum, The Glass Factory – Glasmuseet i Boda och Hönsalottas Luffarmuseum. Väl mött på Museidagar 2023!

 

Museidagar

ArbetSam genomför varje år museidagar för sina medlemmar i anslutning till årsmötet. Det är ett tillfälle för ArbetSam och medlemmar att träffas, inspirera och lära känna varandra, utbyta erfarenheter och vidareutbilda sig. Museidagar är även ett sätt för ArbetSam att tacka medlemmarna för det arbete de gör på sina museer. Museidagarna bygger på samarbete, både med medlemsmuseer och andra aktörer som till exempel ett länsmuseum. Museidagarna genomförs på olika ort varje år för att synliggöra våra medlemmar som finns över hela landet.

Vi önskar besöka och synliggöra så många medlemsmuseer som möjligt de här dagarna. ArbetSam ser de här besöken som introduktioner/smakprov och att deltagarna sedan själva kan återkomma och göra ett mer fördjupat besök. ArbetSam har glädjande nog väldigt många medlemsmuseer vilket medför att vi varje år nödgas prioritera bort något/några museer att besöka. Det är med stor vånda vi gör det och inte sällan blir de bortvalda museerna besvikna över att vi inte besöker dem då vi är i närheten.