NOD Sverige har tagit fram en lägesbild över kostnader för el och energi för civilsamhället. Lägesbilden visar att de ökande kostnaderna för el och drivmedel har många konsekvenser för civilsamhällets verksamheter och de målgrupper de arbetar med. ArbetSam är en av organisationerna som bidragit med underlag till lägesbilden. En förfrågan som gick ut till alla medlemmar och 62 medlemsmuseer/-organisationer återkom med information om hur deras verksamheter påverkades av de höga kostnaderna. Stort tack för ni gav oss informationen!

Länk till rapport.

 

Bild: Herrviks motormuseum. Foto: Lovisa Almborg