Transporthistoriskt Nätverk (ThN) har skickat en skrivelse till utredningen för Kultursamverkansmodellen. ThN anser att det ideellt bevarande transporthistoriska kulturarvet behöver omfattas av Kultursamverkansmodellen. Det ser väldigt olika ut i regionerna gällande i vilken omfattning civilsamhällets aktörer är inkluderade eller ej i både dialog och resursfördelning.

Länk till skrivelse
Länk till info om utredning Kultursamverkansmodellen