Myndigheten för kulturanalys presenterar statistik över museernas digitala samlingsarbete och digitala publika aktiviteter. Insamlingen genomfördes våren 2022 och statistiken gäller för 2021.
Rapporten synliggör avsaknaden av samlingsförvaltningssystem anpassade utifrån museer med små ekonomiska resurser.
Samtliga museer i undersökningen har fått svara på frågan om de har digitala samlingar. Museer med mer än en årsarbetskraft fick svara på tre uppföljande frågor om digitala samlingar. Museer med mer än 10 årsarbetskrafter fick även svara på frågan om digitala aktiviteter. ArbetSam önskar se att alla museer framöver ska svara på alla frågor om digitala aktiviteter då museer med mindre än en årsarbetskraft kan vara oerhört aktiva och framgångsrika i sina digitala kanaler.