Nu öppnar anmälan upp för arrangörer till Kulturarvsdagen 2023. Det kostar inget att vara med som arrangör. Arrangemangen ska knyta an till temat, vara öppna för alla och helst gratis. Det kan exempelvis vara guidade turer, föreläsningar, och visningar om allt från historiska spår, platser, människor och byggnader till företeelser och traditioner. Samarbeta gärna med andra på orten.

Tema 2023: Levande kulturarv  – om de metoder, kunskaper och färdigheter som har överförts från en generation till nästa.
Datum: 8-10 september
Anmälan för arrangörer
Tips på arrangemang
Mer information på Riksantikvarieämbetets hemsida

European Heritage Days Stories 2023
Inför de Europeiska kulturarvsdagarna kan du ansöka med en berättelse om din relation till ditt europeiska kulturarv. Som pris kommer din berättelse att publiceras och marknadsföras och du ges en summa på upp till 10 000 euro. Sista ansökningsdag är den 28 februari. Läs mer och ansök via European Heritage Days Stories 2023 | Riksantikvarieämbetet (raa.se)

Om Kulturarvsdagen

Kulturarvsdagen är en del av Europarådets och Europeiska kommissionens gemensamma program European Heritage Days. I hela Europa firas under september Kulturarvsdagen med olika teman för varje land  – alltid den andra söndagen i september. Tidigare har Kulturarvsdagen endast firats andra söndagen i september men sedan några år tillbaka sträcker sig firandet över flera dagar. Man har således möjlighet att välja mellan en eller flera dagar för ert arrangemang. Riksantikvarieämbetet står för samordningen i Sverige och marknadsför evenemanget i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd. 2018 fyllde evenemanget Kulturarvsdagen 30 år i Sverige.

Syftet med Kulturarvsdagen är att skapa skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarv och kulturmiljöer. Kulturarvsdagen är en del av Europarådets och Europeiska kommissionens samarbete European Heritage Days där 50 länder deltar.

Synliggör ditt arbetslivsmuseum på Kulturarvsdagen!