Sjöhistoriska har i vår delat ut 1 milj kr i fartygsstöd till sju kulturhistoriskt värdefulla fartyg. Fyra av dem är medlemmar i ArbetSam. Stort grattis! Sjöhistoriska museet fördelar varje år fartygsstöd till reparationer av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. Ett normalår fördelas en miljon kronor. Bidraget fördelas till fartyg av olika typ och med olika framdrivning. Stödet ska stimulera till insatser som gör att fartygen bevaras med en kulturhistorisk inriktning. Bidraget utgör normalt bara en mindre del av den totala kostnaden. Bidrag kan sökas av ägare till kulturhistoriskt värdefulla fartyg.  Ansökningsperioden är 1 december – 31 januari.
Länk till pressmeddelande

Medlemsmuseer som beviljades fartygsstöd i år:

1. Skonaren Ingo. Foto: Mathias Kindberg
2. Skolfartyget Westkust
3. T/S Kvartsita. Foto: Joakim Heimer
4. Ångaren Bohuslän

Övriga fartyg som beviljades fartygsstöd i år:
T/S Sarpen
Fiskebåten Edit
Fiskebåten Sandö