Hösten 2023 börjar serien Historien om Sverige att sändas. Det är en nyproducerad drama-dokumentärserie av Sveriges television om Sveriges historia, från istiden fram till våra dagar. Serien är uppdelad i tio avsnitt där fem avsnitt sänds hösten 2023 och resterande fem avsnitt våren 2024. Den kommer ha ett episkt berättande med en ciceron som guidar tittarna genom historien. Fler än 200 forskare har varit med och bidragit med kunskap och det har varit mycket jobb med att behöva stryka och utesluta händelser och skeenden i historien.
I samband med att varje avsnitt sänds kommer även en fördjupande programserie sändas där historiker och andra experter diskuterar veckans episod/tidsperiod. Utöver det planerar SVT att lyfta ämnet svensk historia i andra program såsom barnprogram, kulturprogram, vetenskapsprogram m.m.

7 september 2023 arrangerar Arbetets museum och ArbetSam en kurs om hur man kan dra nytta av serien på sitt arbetslivsmuseum. Info om kursen i höstens kurskalender.

Serien kommer att finnas tillgänglig under lång tid på SVT Play. Så, stirra er inte blinda på ”sändningsdatum”, serien kommer att vara aktuell under hela 2024….och därefter.

Informationssajt
SVT har tagit fram en informationssajt  https://historienomsverige.se där man kan inspireras och botanisera bland avsnitten och material. Från slutet av sommaren 2023 kommer även en logotype att finnas tillgänglig på sajten, fri för er att använda. Sajten kräver dock inlogg. ArbetSams medlemmar och medlemmar i andra museiorganisationer har fått tillgång till inloggningsuppgifter.