Nu är ansökan öppet till Riksantikvarieämbetets bidrag till kulturarvsarbete. Bidrag kan sökas av arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och ideella kulturarvsverksamheter som syftar till att bevara och utveckla kulturhistoriska värden. Ansökningsperiod bidrag 2024: 1 december 2023 – 31 januari 2024.
Ni som är medlemmar i ArbetSam hittar tips och råd med mera på vår sida om Finansieringsstöd.

Mer information och ansökningsblankett.

Bild och foto: Sibodieseln, ett 46 medlemsmuseer som beviljades medel 2023.