Svenska arkivförbundet har under 2023 genomfört en förstudie inför kartläggning av den enskilda arkivsektorn. Förstudien beräknas vara avlutad den 29 februari 2024. Därefter ska man i en nationellt omfattande kartläggning undersöka hur omfattande den enskilda arkivsektorn är, var enskilda arkiven bevaras samt se hur förutsättningarna ser ut.

Den 15 februari arrangeras ett webbinarium för att presentera resultaten från förstudien.
Läs mer och anmäl dig här. 

Bild: Kungliga biblioteket. Foto: Lovisa Almborg