Kansli med mera

Bild: Strykjärnet. Huset där Arbetets museum samt ArbetSams kansli är beläget. Foto: Lovisa Almborg

Kansli

ArbetSams kansli är beläget i Norrköping. Vi hyr ett kontorsrum inne på Arbetets museum med vilket ArbetSam har ett nära och bra samarbete. Kansliets främsta och viktigaste uppgift är att finnas till hands för medlemmarna. Hit kan medlemmarna vända sig för rådgivning och konsultation. Genom kansliet finns en kontinuitet som gör det möjligt att genomföra kurser, mässor, samordna frågor, producera Museiguide, skapa samarbeten och nätverk. Till kansliet kan man vända sig med allehanda frågor och ärenden. Välkommen att höra av dig!

Kontaktuppgifter

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Laxholmen, 602 21 Norrköping
E-post: info@arbetsam.com
Telefon: 011-23 17 30, 23 17 38

Länk kontaktuppgifter styrelse

Verksamhetsledare
Lovisa Almborg
E-post: lovisa.almborg@arbetsam.com
Telefon: 011-23 17 30, 072-092 92 23

Ekonomiassistent
Annette Backner
E-post: annette.backner@arbetsam.com
Telefon: 011-23 17 38, 072-092 92 22

Öppettider

Måndag – fredag 8.30-16.00
Besök oss gärna men bra om du hör av dig innan. Vi är ofta iväg möten, konferenser eller dylikt.

Sociala medier

Support app Museiguide