Styrelsen

ArbetSams styrelse 22 april 2022. Från vänster: Hans Hellman, Lovisa Almborg, Sandra Bjärenberg, Björn Kaaling, Helena Törnqvist, Jan-Erik Andersson, Pia Åkesson, Erika Grann, Pia Enocson och Mikael Parr. Saknas på bilden: Anna Axelsson och Lars Granström

Styrelse

ArbetSams styrelse består av representanter från medlemsmuseerna. Arbetslivsmuseerna finns spridda över hela landet och ArbetSam strävar efter att detta också avspeglas i styrelsens sammansättning. Styrelsen representerar olika verksamhetsområden vilket bidrar till både en kunskaps- och kompetensbredd. ArbetSam arbetar för att ha en jämn fördelning mellan män och kvinnor i styrelsen. Styrelsen har även två adjungerade; arbetslivsintendent på Arbetets museum samt verksamhetsledaren på ArbetSam.

Mikael Parr, ordförande
Motala motormuseum
NORRKÖPING
Telefon: 013-495 97 09
E-post: mikael.parr(a)outlook.com

Vad skulle museisverige vara utan alla eldsjälar, entusiaster och samlare? Och vad skulle arbetslivs- och industrihistoria vara utan autentiska miljöer och berättelser av människor som själva varit med? Det är viktigt att komma ihåg att i stort sett alla museer har tillkommit tack vare personer med ett brinnande intresse för sitt yrke, sin hembygd eller ett särskilt kunskapsområde. Själv så har jag jobbat i museibranschen i 42 år, varav 12 på Arbetets museum, som utställningschef och biträdande museidirektör. 2005 – 2018 var jag chef för Flygvapenmuseum i Linköping. Ett museum som, trots att det är statligt, har en aktiv frivilligverksamhet tack vare en vänförening (ÖFS) med många engagerade medlemmar.

Erika Grann, vice ordförande
Pythagoras Industrimuseum
NORRTÄLJE
Telefon: 0176-100 50, 073-140 97 75
E-post: erika(a)pythagorasmuseum.se

På de platser, som arbetslivsmuseerna idag förvaltar, ägde historien rum! Vad kan vara mer inspirerande än att få arbeta mitt i detta kulturarv? Här kan vi fortfarande känna lukterna från en tid som flytt, lyssna till ljuden, uppleva kylan vid maskinerna om vintern. Här arbetade kanske farfarsfar eller mormorsmor. Här kan vi förstå hur Sverige växte fram till det land det är idag. Därför är det viktigt att vi hjälps åt i det praktiska arbetet med att hitta rätt verktyg för att förvalta denna del av vår historia – hur vi på bästa sätt bevarar maskiner, arkivmaterial, kunskap och människornas egna berättelser. Då ger vi historien rum så att många, många kan ta del av den.

Jan-Erik Andersson, kassör
Centrum för Arbetarhistoria
TOMELILLA
Telefon: 072-211 20 99
E-post: janerikl.andersson(a)gmail.com

När jag gick i skolan var historia det ämne som jag tyckte var mest ointressant. Jag har med åren förstått varför, det handlade bara om kungarna och inte om folket. Efter många år i arbetslivet och politiken har jag insett värdet av att bevara arbetarrörelsens historia och att bevara alla föremål som har med denna historia att göra. Arbetslivsmuseerna har en oerhört viktig uppgift i detta. Här finns enorma kunskaper att föra vidare till framtida generationer samtidigt som man kan visa upp föremål från en svunnen tid. ArbetSam har en viktig uppgift att stötta och hjälpa våra arbetslivsmuseer runt om i landet och samtidigt genomföra utbildningar för att bevara kunskapen om det gamla industrisamhället.

Anna Axelsson, ledamot
Tykarpsgrottan
HÄSSLEHOLM
Telefon: 0451-350 87
E-post: anna(a)tykarpsgrottan.net

Jag är född och uppvuxen i byn Tykarp, utanför Hässleholm, och är femte generationen gruvägare. Tillsammans med min man Markus driver vi Tykarpsgrottan, en kalkstensgruva från 1700-talet. Här hålls allt från guidade visningar till middagar, evenemang och filminspelningar. Tidigare studerade jag arkeologi och museologi vid Lunds universitet, en utbildning som jag har haft stor användning av i mitt arbete med att utveckla Tykarpsgrottan som besöksmål och arbetslivsmuseum. Jag är sedan några år tillbaka även involverad i Leader Lag PH.

Pia Enocson, ledamot
Loos koboltgruva
LOS
Telefon: 070-346 25 49
E-post: pia.enocson(a)gmail.com

Att få vara med och sprida kunskap om gårdagens villkor i en Koboltgruva under 1700-talets mitt är en hisnande upplevelse. Min filosofi är att för att kunna förstå livet och samhället idag, så behöver man känna sin dåtid. Förr levde generationer tillsamma där de äldre berättade historien för de yngre. Nu lever vi åtskilda och då är våra arbetslivsmuseum viktiga, där man både kan se, känna och höra historiens vingslag. Jag är tacksam för förtroendet och längtar att få dela min erfarenhet med ArbetSam för fortsatt utveckling och som den lärare jag är, även väcka våra barn och ungdomars nyfikenhet om hur det varit.

Björn Kaaling, ledamot
Mekaniska verkstaden på Skansen
STOCKHOLM
Telefon: 073-511 84 56
E-post: bjorn.kaaling(a)telia.com

Är intresserad av arbetarrörelsens historia, inte enbart de stora årtalen, utan främst berättelser från alla dem som byggde landet i gärning och ord. Folkrörelser och frivilligorganisationer gör ett fantastiskt arbete för att bevara och sprida kunskap om föremål, arbets- och levnadsvillkor från förr. Ser fram emot att om möjligt få bidra i folkrörelsearbetet, med några av mina erfarenheter från museipolitiken.

Pia Åkesson, ledamot
Qvarnstensgruvan i Lugnås
MARIESTAD
Telefon: 070-661 78 51
E-post: pijas(a)telia.com

Bor på Lugnåsberget i Västra Götaland med min man Jesper på ett litet småbruk med hästar, får, getter och höns. Vi driver också ett STF vandrarhem på Lugnåsberget sedan 2012. Har varit djupt engagerad i Qvarnstensgruvan sedan 2006 och varit styrelseledamot i NAV. Är nu engagerad i LAG styrelsen i vårt Leaderområde. Har haft förmånen att få uppdrag från ArbetSam i några år, både i Museiskola för arbetslivsmuseer men också i projektet Arbetslivsmuseum som klassrum. Jag är utbildad gymnasielärare i svenska och turism.

Sandra Bjärenberg, suppleant
Forsviks industriminnen
FORSVIK
Telefon: 070-020 77 11
E-post: sandra.bjarenberg(a)vgregion.se

Arbetslivsmuseer gör ett gediget arbete med att dokumentera, bevara och förmedla dåtidens arbetsliv- och vardag. Den erfarenhet som hör vardagen till kan vara självklar för den som upplever den men kan sedan bli en ovärderlig källa till kunskap för nästkommande generationer. Jag är utbildad etnolog vid Göteborgs universitet och arbetar som antikvarie på Forsviks industriminne – Förvaltningen för kulturutveckling. Jag hoppas kunna bidra i ArbetSams arbete med att stötta arbetslivsmuseernas på bästa sätt.

Lars ”Granis” Granström, suppleant
Museibanornas Riksorganisation
UPPSALA
E-post: granis_01(a)yahoo.se

Jag har alltid fascinerats av järnvägar, deras uppbyggnad och utveckling samt betydelse för samhällets utveckling. Sedan 1970-talet har jag varit ideellt engagerad i järnvägsmuseala föreningar med branschorganisationen Museibanornas Riksorganisation (MRO). Här i ArbetSams styrelse blir jag då en representant för de ideella järnvägs- och spårvägsföreningarna, deras banor och museer.

Hans Hellman, suppleant
Ryttarens torvströfabrik
Telefon: 010-441 43 66, 070-694 14 75
E-post: hans.hellman(a)vgregion.se

I mitt arbete som antikvarie på Forsviks industriminnen kommer jag dagligen i kontakt med de möjligheter och den problematik som finns kring frågor om byggnadsvård och olika utvecklingsfrågor på nationell, regional och lokal nivå. Jag tycker därför att det är viktigt att stödja och främja de lokala initiativ som arbetslivsmuseerna utgör. Under arbetet 2005-2007 med ett landsbygdsutvecklingsprojekt som populärt kallades Agrar småindustri kom jag kontakt med många arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar som alla hade ett stort intresse för att hitta former för samverkan och att utbyta erfarenheter om allahanda ting som dyker upp i föreningarnas vardagsarbete med sina anläggningar. Jag var med och startade föreningen Ryttarens torvströfabrik i Falköpings kommun 1999 som idag är medlem i ArbetSam.

Adjungerade

 

Helena Törnqvist
Arbetslivsintendent, Arbetets museum
NORRKÖPING
Telefon: 011-23 17 26, 070-846 08 11
E-post: helena.tornqvist(a)arbetetsmuseum.se

 

Lovisa Almborg
Verksamhetsledare ArbetSam
NORRKÖPING
Telefon: 011-23 17 30
E-post: lovisa.almborg(a)arbetsam.com


Revisorer

 

Boris Prohorenko
Jernarbetarnes verkstadsklubb
NACKA
E-post: b.prohorenko(a)telia.com

 

Anders Hjalmar
Föreningen Grufa
GRÄNGESBERG
E-post: anders.hjalmar(a)telia.com

 

Katarina Kallings, revisorsuppleant
Sveriges Fängelsemuseum
GÄVLE
E-post: katarina.kallings(a)fangelsemuseet.se


Valberedning

 

Lilian Edström
Svenska Skoindustrimuseet, sammankallande
KUMLA
E-post: lilian.edstrom(a)kumla.se

 

Katarina Kallings
Sveriges Fängelsemuseum
GÄVLE
E-post: katarina.kallings(a)fangelsemuseet.se

 

Jan Larsson
Jädersbruks museum
JÄDERSBRUK
E-post: janingvar.larsson60(a)gmail.com