Vattenhistoriskt Nätverk (VhN) har skickat en skrivelse till regeringskansliet angående paus i nationella planen för vatten. VhN har länge krävt ett moratorium beträffande den nationella planen för vatten (NAP). Att enbart skjuta fram processerna ett år löser dock inte problemen om inte analys och översyn ses ur ett helhetsperspektiv vad gäller vattenlandskapen och som en del av människors livsmiljö. Det innebär att de sociala värdena inkluderas, vilka innehåller både kulturmiljövärden och värden för rekreation.

Skrivelse Paus i nationella planen för vatten