Idag har ArbetSams medlemmar fått möjlighet att träffa producenten för SVTs ny drama-dokumentärserie Historien om Sverige. Vi var 120 personer med representation från 97 medlemsmuseer som med stort intresse tog del av informationen och på vilket sätt arbetslivsmuseerna kan knyta an till projektet. ArbetSams kansli kommer skicka ut information till alla medlemmar samt om hur de kan knyta an till projektet. ArbetSam är en av organisationerna som samarbetar med Sveriges Television för att sprida information om projektet.

Om Historien om Sverige
Historien om Sverige är en nyproducerad drama-dokumentärserie om Sveriges historia. Från istiden till våra dagar.
Historien om Sverige är SVT:s största satsning någonsin och det ska bli en spännande, storslagen och lättillgänglig serie för den breda publiken.