Arlanda flygsamlingar har blivit uppsagda från sina lokaler på Arlanda av Swedavia. Arlanda Flygsamlingar visar hundra år av svenskt civilflygs historia. Ett trettiotal flygplan från 1917 till 1991 visas, liksom fordon, motorer och kringutrustning. Bland flygplanen märks Albatross BII, Junkers W34 och andra unika flygplan. ArbetSam, Arbetets museum samt Transporthistoriskt Nätverk har skickat skrivelser till Swedavia där vi påvisar att Arlanda flygsamlingar är en del av berättelsen om Arlandas betydelse och framväxt och hör hemma i sitt sammanhang på Arlanda. Vi önskar se att Swedavia gör sitt yttersta för hjälpa till att hitta ett bra alternativ, d v s andra bra permanenta lokaler, samt hjälp med de transporter som krävs.

Det pågår en utredning av Arlanda flygplats – en plan för framtiden Ds 2022:11. Transporthistoriskt Nätverk har skickat ett yttrande på remissen.

ArbetSams och Arbetets museums skrivelse till Swedavia
Transporthistoriskt Nätverks skrivelse till Swedavia

Remiss Arlanda flygplats – en plan för framtiden Ds 2022:11
Transporthistoriskt Nätverks yttrande på Arlanda flygplats – en plan för framtiden

 

Bild: Arlanda Flygsamlingar