Under 2022-2023 har Riksantikvarieämbetet (RAÄ) arbetat med att ta fram en nationell strategi för digitalt kulturarv. Nu är det dags att berätta om hur strategin ser ut just nu och få med museernas tankar för att kunna slutföra arbetet och lansera den färdiga strategin.

Dagen riktar sig till de som arbetar med strategiska frågor på en kulturarvsinstitution som till exempel ett arbetslivsmuseum, stort som litet.

Syftet med den nationella strategin är att kulturarvsaktörer över hela landet tillsammans ska kunna arbeta gemensamt och i samma riktning för att skapa nya möjligheter och underlätta för alla i samhället att kunna ta del av, använda och vidareutveckla kulturarvet. Till den nationella strategin kommer det att knytas ett nationellt nätverk av kulturarvsaktörer som omsätter strategin i praktiken. Under strategidagen

blandas föredrag med panelsamtal och diskussioner. Vi hoppas på goda samtal med tankar och idéer om både strategin och hur vi ska kunna nå målen i den.

Det är viktigt att det blir ett brett deltagande från flera olika typer av aktörer. Viktigt att förstå hur behoven ser ut på museerna, oavsett om de är ideellt förvaltade eller inte, stora som små, för att kunna komma i gång med att digitisera.
Informationsblad
Länk till anmälan

Ort och datum:
Stockholm den 7 september
Kristianstad den 21 september
Luleå den 2 oktober
Göteborg den 19 oktober
Digitalt den 9 november

Bild: Johanna Petkäinen och Lisa Berg diskuterar digitalisering Gotlands museum. Foto: Jonas Norén CCBY