28-29 februari äger Forum för klimat och kulturarv 2024 rum i Gävle och på webben. Temat för årets konferens bygger på rapporten ”Förvaltningen av kulturmiljöer i ett förändrat klimat” där även arbetslivsmuseernas perspektiv finns med. Målsättningen är att konferensen ska bidra till att stärka klimatperspektivet i kulturmiljöarbetet och höja beredskapen inför klimatförändringarnas effekter.
Datum: 28–29 februari 2024
Plats: Clarion Hotel Winn Citykonferens
Ort: Gävle

Sista anmälningsdag för deltagande på plats är måndagen den 12 februari. För digitalt deltagande kan du anmäla dig ända fram till det konferensen startar.

Konferensen Forum för klimat och kulturarv 2024 arrangeras av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Länsstyrelsen Gävleborg, Länsmuseet Gävleborg och Hälsinglands Museum.

Fullständig information, program samt sida för anmälan finns på Riksantikvarieämbetets hemsida med adress https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/vara-andra-seminarier-och-konferenser/forum-for-klimat-och-kulturarv/kommande_forum/

Bild: Världsarvsgården Bortom Åa, Fågelsjö. Foto: Lovisa Almborg