För andra året i rad gör ArbetSam och Arbetets museum en egen insamling av besöksstatistik på arbetslivsmuseer. Vår erfarenhet är att många av arbetslivsmuseer, av olika anledningar, inte kommer med i den officiella besöksstatistiken som Myndigheten av Kulturanalys samlar in. Och syns man inte, finns man inte. Enkäten ska ses som ett komplement till enkäten från Myndigheten för kulturanalys. Syftet är att vi i slutänden får en mer sann bild av det totala antalet besök på landets museer. Sista svarsdag är 10 mars 2024.

LÄNK TILL ENKÄT – ArbetSams medlemsmuseer
LÄNK TILL ENKÄT – Övriga arbetslivsmuseer

Bild: Falu Gruva. Foto: Lovisa Almborg