Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har fördelat 17 milj kr i projektbidrag till ideellt kulturarvsarbete. Av dem är 8 milj kr öronmärkta till arbetslivsmuseer.  I år var det närmare 100 fler ansökningar än tidigare år.  Totalt beviljades 114 projekt varav 47 är medlemsmuseer i ArbetSam, till en summa av 6 467 000 kr.  Bra jobbat och lycka till med era projekt!

Lista beviljade medel RAÄ bidrag till ideellt kulturarvsarbete 2022 (pdf)
Lista beviljade medel – ArbetSams medlemmar
Läs mer om bidraget på RAÄ:s hemsida
Länk till RAÄ:s pressmeddelande