NOD Sverige har tagit fram en lägesrapport över civilsamhällets insatser för Ukraina. ArbetSam är en organisationerna som bidragit med underlag till lägesrapporten. Rysslands krig mot Ukraina har upprört stora delar av omvärlden och resulterat i ett stort behov av att kunna ställa om verksamheter inom både det offentliga och civilsamhället för att möta humanitära behov. Lägesbilder är en av NOD:s skriftliga produkter, som utgår från ett specifikt tema, aktuellt ämne eller en frågeställning. En lägesbild beskriver övergripande aktörers inställning, arbete och behov i en viss fråga.
NOD Sverige – Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället. ArbetSam är ansluten till NOD Sverige sedan 2020.

Lägesbild om civilsamhällets insatser för Ukraina