ArbetSam ser att det finns både för- och nackdelar med en fri entréreform. Positivt att tillgängliggöra kultur men inte lätt för de museer som har entréavgift som enda inkomst. De flesta arbetslivsmuseerna förvaltas av ideella krafter. Entréavgiften är ofta den enda inkomsten och därför oerhört betydelsefull för museets överlevnad. Under frientréformen upplevde flera av ArbetSams medlemsmuseer negativa reaktioner från besökare som inte förstod varför det inte var gratis entré hos dem.

Pressmeddelande fri entréreform

Bild: Qvarnstensgruvan i Lugnås