Nyheter


16 maj, 2024

Yttrande förändring omprövning vattenkraft

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) och Vattenhistoriskt Nätverk (VhN) är remissinstanser vid förändring i förordning som rör omprövningar av vattenverksamheter. Förändringen gäller förlängning av nuvarande paus. ArbetSam och VhN välkomnar att pausen gällande omprövningar av vattenkraften ytterligare förlängs. Vi uttrycker en önskan…


14 maj, 2024

Fördelning Fartygsstöd 2024

Sjöhistoriska museet har i år fördelat ett extra generöst stöd på 1,5 miljoner kr till totalt 14 fartyg.Det är en ökning med en halv miljon från i fjol. Mycket glädjande och mycket värdefullt! Av de 14 fartygen är fem medlemmar…


6 maj, 2024

Nyheter för arbetslivsmuseer – maj

Sommarsäsongen står för dörren, se till att beställa Museiguide 2024 i god tid. Transporthistorisk Nätverk planerar att delta i Almedalen i sommar. 15 maj öppnar anmälan för arrangemang till Kulturarvsdagen. Vilket arbetslivsmuseum tycker du bör få utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum 2025?…


29 april, 2024

Vattenhistoriskt Nätverk vårmöte 2024

Den 25 april träffades VhN på Arbetets museum. Nätverket finslipade på dokumentet för handlingsplan, diskuterade korta svarstider på remisser vilket gör det svårt för mindre organisationer och nätverk att hinna yttra sig. En skrivelse är skickad till Länsstyrelsen i Jönköping.…


25 april, 2024

Kulturarvsdagen 2024

15 maj öppnar anmälan för arrangemang till Kulturarvsdagen 2024. Tema i år är Kulturens vägar, knutpunkter och mötesplatser. Datum: 6-8 september. Kulturarvsdagen är ett utmärkt tillfälle att arrangera evenemang för att synliggöra arbetslivsmuseet. Varför inte passa på att bjuda in…


24 april, 2024

Tack för Museidagar 2024

Vi var närmare 100 personer från hela landet som samlades på Frövifors Pappersbruksmuseum där vi inledde årets Museidagar. Totalt 72 olika arbetslivsmuseer/organisationer fanns representerade. Dagarna invigdes digitalt av kulturminister Parisa Liljestrand. Därefter fick vi i dagarna två ta del av…


22 april, 2024

Förtroendevalda ArbetSam 2024

Fredagen 19 april genomförde ArbetSam årsmöte i samband med Museidagar 2024. Platsen var Frövifors Pappersbruksmuseum, Frövi (rapport om Museidagar presenteras separat. Här nedan presenteras styrelse, valberedning och revisorer för 2024. Ordförande: Mikael Parr, Motala Motormuseum. Mandatperiod: 2024-2025Vice ordförande: Erika Grann,…


2 april, 2024

Nyheter för arbetslivsmuseer – april

I aprils nyhetsbrev presenteras besöksstatistik för 2023. Läs om Transporthistoriskt Nätverks seminariedag på Sveriges riksdag, lägesrapport från Vattenhistoriskt Nätverk, om kommande kurser, Sjöhistoriskt forum och Fyrforum. Nyheter för arbetslivsmuseer - april


2 april, 2024

Över 10 miljoner besök 2023

Stort tack till alla er som svarat! Era svar är oerhört betydelsefulla för oss i vårt arbete att stötta och synliggöra den insats ni gör, och hur omfattande er verksamhet är. Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) och Arbetets museum har för andra…


27 mars, 2024

Yttrande remiss om Kultursamverkansmodellen

ArbetSam har skrivit ett yttrande på remissen Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun SOU 2023:58. Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) välkomnar översynen av Kultursamverkansmodellen.Bevarandet av industrisamhällets kulturarv vilar idag i stor utsträckning på ideella krafter. ArbetSam önskar se mer…


Hämtar innehåll..