Medverka i Museiguide

Medverka i Museiguide

För att delta i Museiguide behöver man vara medlem i Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd. Medverkan i Museiguide ingår i medlemsavgiften. Medlemmar som önskar medverka anmäler sitt intresse och skickar in material när anmälan är öppen, vanligtvis augusti-oktober.

Museiguide ger en lättöverskådlig presentation av arbetslivsmuseer med bild, text, öppettider, och kontaktuppgifter. Museiguiden innehåller även artiklar om Årets Arbetslivsmuseum och Årets Arbetsmyra samt kartor och annonser. Museiguide når ut i hela landet och produceras i pappersformat och som app.

Produktion
Augusti-oktober: Anmälan öppen
Utgivning: Mars

Fakta broschyr
Antal sidor: 104 sidor
Mått: A4
Tryck: 4-färgstryck
Gratis att beställa

Fakta app
Innehåller samma presentation som pappersformatet.
Appen finns att ladda ned gratis på App Store eller Google play.

Exponering
Referens ex till tidskrifter, turistbyråer, hotell, campingar, museer, myndigheter, beslutsfattare, bibliotek m m. Representerad i turistbroschyrställ.

Bildkrav presentationsrutor
– Helt fri från loggor och text
– Inte collage
– Liggande format
– Minst 10 cm bred och 7 cm hög
– 300 dpi
– Skicka bild via e-post till info@arbetsam.com
– Döp bilden med museets namn

Bildrättigheter
Vara fri för ArbetSam och Arbetets museum att använda på hemsida och i marknadsförings-/informationsmaterial.
Ni ansvarar för bildens upphovsrätt.
Ni ansvarar för att eventuella personer på bilden godkänt att använda bilden enligt GDPR.


Annonsera i Museiguide

Det går bra att annonsera i Museiguide. Man kan välja mellan tre olika format: Helsida, halvsida eller 1/4-dels sida.

Pris- och teknikspecifikation för Museiguide 2024