Evenemang

Behovet av mötesplatser är konstant, stora som små. ArbetSam värnar om mötet och anordnar varje år tillfällen att träffas.

Bild: Rörstrand Museum

Museidagar

Genomförs varje år i samband med årsmöte

Så var det då – arbetslivsmuseer visar

En utomhusmässa för alla sinnen