Kulturarvsdagen

2024

Bild vänster: Skånska Järnvägar. Foto: Susanne Nilsson CC BY-SA 4.0

Tema: Kulturens vägar, knutpunkter och mötesplatser
Datum: 6-8 september

Nu är anmälan öppen för arrangemang till Kulturarvsdagen 2024. Tema i år är Kulturens vägar, knutpunkter och mötesplatser. Datum: 6-8 september. Kulturarvsdagen är ett utmärkt tillfälle att arrangera evenemang för att synliggöra arbetslivsmuseet. Varför inte passa på att bjuda in personer i er lokala närhet som är viktiga för er verksamhet som t ex beslutsfattare och tänkbara samarbetspartners? Ta även tillfället i akt att hitta personer som vill engagera sig i arbetslivsmuseet.

Tips på arrangemang
Mer information på Riksantikvarieämbetets hemsida
Informationsblad
Här är bilder ni kan använda i er marknadsföring:

Om Kulturarvsdagen

Kulturarvsdagen är en del av Europarådets och Europeiska kommissionens gemensamma program European Heritage Days. I hela Europa firas under september Kulturarvsdagen med olika teman för varje land  – alltid den andra söndagen i september. Tidigare har Kulturarvsdagen endast firats andra söndagen i september men sedan några år tillbaka sträcker sig firandet över flera dagar. Man har således möjlighet att välja mellan en eller flera dagar för ert arrangemang. Riksantikvarieämbetet står för samordningen i Sverige och marknadsför evenemanget i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd. 2018 fyllde evenemanget Kulturarvsdagen 30 år i Sverige.

Syftet med Kulturarvsdagen är att skapa skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarv och kulturmiljöer. Kulturarvsdagen är en del av Europarådets och Europeiska kommissionens samarbete European Heritage Days där 50 länder deltar.

Synliggör ditt arbetslivsmuseum på Kulturarvsdagen!
Det kostar inget att vara med som arrangör. Arrangemangen ska knyta an till temat, vara öppna för alla och helst gratis. Det kan exempelvis vara guidade turer, föreläsningar, och visningar om allt från historiska spår, platser, människor och byggnader till företeelser och traditioner. Samarbeta gärna med andra på orten.