Transporthistoriskt Nätverk deltog i Almedalen 28-30 juni. Plats: Skeppsbron, plats 106.
Med i montern fanns Snäckbussen ”Snäckgärdsbaden” (Tusenfotingen modell 11519). Märke: Chevrolet Bus. Tillverkad år 1931 och renoverad av Gotlands veteranbilsklubb som vi fick låna bussen av.
Torsdagen 29 juni kl 13.30 genomförde vi ett seminarium om stärkt lagskydd för det rörliga kulturarvet. Medverkande: Amanda Lind (MP) ordförande i kulturskottet Sveriges riksdag och Marléne Lund Kopparklint (M) riksdagsledamot Miljö- och jordbruksutskottet. Moderatorer var Rutger Palmstierna, Båthistoriska riksförbundet och Kurt Sjöberg, Motorhistoriska riksförbundet.

Foto: Lovisa Almborg och Jan Tägt

Seminarium: Stärkt lagskydd för det rörliga kulturarvet – upp till bevis politiker

ArbetSam medverkar i Almedalen tillsammans med Transporthistoriskt Nätverk. Transporthistoriskt Nätverk driver tillsammans frågorna:
1. Besöksnäring – Resor på museijärnvägar, flygdagar, veteranrallyn, ångbåtsturer, ungdomsseglingar och besök på arbetslivsmuseer lockar varje år 10 miljoner besökare. Transporthistoriska anläggningar ger ett viktigt bidrag till besöksnäringen.

2. Kunskap – Transporthistoria är stort och komplicerat och innehåller ofta gammeldags teknik. För att klara ett hållbart bevarande och brukande av kulturarvet krävs kunskap och kunskapsöverföring.

3. Kulturarvet – Stärkt bevaranderätt. Transporthistoriska föremål har inte samma lagskydd som andra delar av kulturarvet. Hur skyddar vi på bästa sätt våra klenoder från att utsättas för alltför kraftiga ombyggnadskrav, förorsakade av moderna regelverk? Bevara oss väl!