Den 14 april genomfördes ArbetSams årsmöte på Kalmar slott i samband med Museidagar 2023. Styrelsens sammansättning är oförändrad 2023. De ledamöter vars mandatperiod gått ut, valdes om för en ny mandatperiod. Även sittande suppleanter valdes om på nytt. En ny revisorssuppleant valdes in då Anders Hjalmar som efter lång och trogen tjänst, har valt att avgå. ArbetSam är oerhört tacksam för den insats som Anders bidragit med! Ett nyval till valberedningen har också skett. Vi hälsar Jan Klingberg, ny revisorssuppleant, och Örjan Sedin, ny i valberedningen, varmt välkomna till ArbetSam! Rapport från Museidagar presenteras separat. Här nedan de förtroendevalda 2023 i sin helhet.

Styrelse
Ordförande: Mikael Parr, Motala Motormuseum, Motala, Östergötland
Vice ordförande: Erika Grann, Pythagoras industrimuseum, Norrtälje, Uppland
Kassör: Jan-Erik Andersson, Centrum för arbetarhistoria, Landskrona, Skåne
Ledamot: Anna Axelsson, Tykarpsgrottan, Tykarp, Skåne
Ledamot: Pia Enocson, Världsarvsgården Bortom Åa, Fågelsjö (tidigare repr. för Loos koboltgruva), Fågelsjö, Hälsingland
Ledamot: Björn Kaaling, Mekaniska verkstaden, Skansen, Stockholm
Ledamot: Pia Åkesson, Qvarnstengsgruvan i Lugnås, Mariestad, Västergötland
Suppleant: Sandra Bjärenberg, Forsviks bruk, Forsvik, Västergötland
Suppleant: Lars Granström, Museibanornas Riksorganisation, Uppland
Suppleant: Hans Hellman, Ryttarens torvströfabrik, Kättilstorp, Västergötland
Adjungerad: Helena Törnqvist, Arbetets museum, Norrköping, Östergötland
Adjungerad: Lovisa Almborg, ArbetSam, Norrköping, Östergötland

Revisorer
Boris Prohorenko, Mekaniska verkstaden, Skansen, Stockholm
Katarina Kallings, Sveriges Fängelsemuseum, Gävle, Gästrikland
Jan Klingberg, Persedelförrådet, Kumla, Närke (revisorssuppleant)

Valberedning
Lilian Edström, Svenska skoindustrimuseet, Kumla, Närke (sammankallande)
Jan Larsson, Jädersbruks museum, Arboga, Västmanland
Örjan Sedin, Skansen Klintaberg, Valsjöbyn, Jämtland

Om styrelsen
ArbetSams styrelse består av representanter från medlemsmuseerna. Arbetslivsmuseerna finns spridda över hela landet och ArbetSam strävar efter att detta också avspeglas i styrelsens sammansättning. Styrelsen representerar olika verksamhetsområden vilket bidrar till både en kunskaps- och kompetensbredd. ArbetSam arbetar för att ha en jämn fördelning mellan män och kvinnor i styrelsen. Styrelsen har även två adjungerade; arbetslivsintendent på Arbetets museum samt verksamhetsledaren på ArbetSam.

 

Bild: Styrelse samlad vid konstituerande möte 14 april 2023.
Övre rad från vänster: Erika Grann, Pia Åkesson, Helena Törnqvist, Björn Kaaling, Hans Hellman, Lars Granström, Pia Enocson och Sandra Bjärenberg.
Nedre rad från vänster: Mikael Parr, Jan-Erik Andersson och Lovisa Almborg.
Saknas på bilden: Anna Axelsson.
Foto: Ebba, värd på Kalmar slott