Under våren 2024 inleder Riksantikvarieämbetet serien Digitala samtal. Samtalen sänds digitalt och handlar om digitalisering i olika former. Det riktar sig till dig som jobbar med frågor som är kopplade till digitalisering inom museiområdet eller som har ett intresse av dessa frågor.

22 februari 15.00–15.45
Hur kan vi använda sociala medier på bästa sätt för vår verksamhet?
I ett samtal med Jenny Sköld, Riksantikvarieämbetet, Kajsa Pontén Röcklinger, Gotlands Museums och Malin Andersson, Ekomuseum Bergslagen och Linda Olofsson, Sala Silvergruva pratar vi om hur de tänker kring användning av sociala medier och vilka strategier och kanaler de har valt att fokusera på.

22 mars 15.00-15.45
Länkade öppna data
Troligen har du hört talas om länkade öppna data och att det är något eftersträvansvärt. Kanske har du också tänkt, vad betyder det egentligen? Vad innebär det i mitt arbete och vad är vinsten av att länka ihop data? I ett samtal med Maria Carlsson från Riksantikvarieämbetet och övriga gäster, försöker vi att reda ut begreppen.

22 april 15.00-15.45
Tema: Rättighetsmärkning/licensiering (preliminärt)
Information kommer.

22 marj 15.00-15.45
Tema: GDPR (preliminärt)
Information kommer.

Läs mer och länk till möten på Riksantikvarieämbetets hemsida.

Bild: Radiomuseet i Göteborg