Ett nätverk för digitisering i kulturarvssektorn skapas under hösten av Riksantikvarieämbetet.

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) och Arbetets museum deltar i nätverket, och har ambitionen att sätta samman en referensgrupp av arbetslivsmuseer, som kan vara en resurs i detta nätverk. Framför allt för att förmedla era perspektiv på digitalisering, och för att kunna utföra praktiska uppdrag och ge återkoppling till nätverket.

Under hösten genomförs ett antal informationsmöten runt om i Sverige, och även ett webbaserat, där Riksantikvarieämbetet informerar om nätverket.

Det är mycket värdefullt att få med arbetslivsmuseernas behov och inspel i nätverket!
Vill ditt museum vara med i referensgruppen? Gör intresseanmälan via länken nedan.

Riksantikvarieämbetets informationsblad om nätverket och träffarna i höst
Riksantikvarieämbetets hemsida med info om nätverk och träffarna i höst

INTRESSEANMÄLAN REFERENSGRUPP DIGITISERING

Frågor och funderingar?
Pelle Filipsson, arbetslivsintendent Arbetets museum pelle.filipsson@arbetetsmuseum.se
Lovisa Almborg, verksamhetsledare ArbetSam lovisa.almborg@arbetsam.com