TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage) håller sin nästa konferens i Kiruna!
Datum: 25-30 augusti 2025
Tema: Heritage in action: Legacies of industry in future making.

Den 19:e TICCIH-kongressen i Kiruna arrangeras av Luleå tekniska universitet, ett ledande universitet i det europeiska Arktis, i samarbete med TICCIH-sektionerna i Sverige och Norge, Riksantikvarieämbetet, Kiruna kommun och en rad ledande aktörer inom industri och civilsamhälle i den skandinaviska norr.

Det kommer att finnas flera utflykter före och efter kongressen att välja mellan till varierande kostnad. Utflykter före kongressen inkluderar besök på de arktiska gruvfälten och vattenkraftverken i nordligaste Sverige, Centrum för den gröna industriella omställningen i Sverige och Mittsvenska gruvdistrikt Bergslagen. Utflykter efter kongressen inkluderar besök i Torneälvdalen, en oljerigg i Stavanger, Röros koppargruva och Svalbard.

Läs mer på TICCIH:s hemsida här

Bild: Kiruna. Foto: Dag Avango