Riksantikvarieämbetet bjuder in till en online-övning i beredskap för museer.

Tanken är att museets personal samlas på plats i grupp och får uppgifter att lösa gemensamt under ett par timmar. Därefter finns tid för återkoppling. Övningen kommer att vara fokuserad på att hantera en katastrof som kan leda till skada på samlingarna. Övningen kommer att vara riktad till all personal på ett museum, men särskilt till personal som hanterar samlingarna.

Övningen sker med anledning av att det vecka 39 är nationell beredskapsvecka, utlyst av MSB. Årets tema är “Övning”.

Datum: 28 september
Tid: 10-14
Plats: Digitalt

Länk till anmälan, Riksantikvarieämbetets hemsida

Bild: Motorfabriken Göta. Foto: Lovisa Almborg CC-BY